Corporate film

Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 10 leden. De leden zijn afkomstig van grote filantropische instellingen in de VS, het bedrijfsleven, de politiek, aan de VN gelieerde organisaties en financieel experts.

Leden

  • Andrée van Es (voorzitter en lid van het Presidium): Voorzitter van de Raad van Toezicht van het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen); Voorzitter van de Raad van Toezicht van Forensische Zorg Specialisten; Voorzitter van de Nationale Unesco Comité; Bestuurder bij de Nederlandse School of Public Governance.
  • Julia Bunting: President van Population Council, New York (VS), Voorheen directeur van International Planned Parenthood Federation (IPPF), waar ze aan het hoofd stond van de Programma en Technische afdelingen; Bunting was een katalysator tijdens de Top over Gezinsplanning van 2012 in London. 
  • Lars Dellemann, Journalist, jeugdlid van de Raad van Toezicht 
  • Anita Hardon, Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (UvA),  Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), faculteit van Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen. Programma: Anthropologie van Gezondheid, Zorg en Lichaam.
  • Nicolette Loonen (lid van de Auditcommissie): zelfstandige financieel consultant; Algemeen directeur van de VERA Community; Voorheen accountant en consultant bij KPMG (15 jaar), oprichter en voorzitter van Women in Financial Services (WIF). Zij is vanuit de Raad van Toezicht contactpersoon naar de Ondernemingsraad. 
  • Laurent de Vries, Voorzitter van het bestuur van Viattence (brancheorganisatie voor verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg) 

​Focus

De Raad van Toezicht van Stichting Rutgers telt momenteel 8 leden. Alle leden ontvangen een vergoeding van € 450 per jaar. Sinds  juli 2014 is Andrée van Es (foto links) voorzitter van de Raad van Toezicht .

De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de directeur vast. De Raad van Toezicht laat zich daarbij leiden door de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI, die aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen geeft. Het bezoldigingsbeleid en de hoogte van de directiebeloning vallen daarmee binnen de richtlijnen van de Code Wijffels en binnen de norm die het ministerie van Buitenlandse Zaken aan MFS-organisaties stelt. Dit laatste wordt apart door de accountant getoetst in het kader van de MFS-verslaglegging.