Partners op bijeenkomst

Partners

Rutgers gelooft in de kracht van samenwerking, zowel in Nederland als in het buitenland. Ook in pleitbezorging is samenwerking voor ons cruciaal: samen sta je sterker!

In Nederland werken wij nauw samen met andere organisaties die de seksuele gezondheid van mensen bevorderen, zoals Soa Aids Nederland, het RIVM en GGD’en. Ook trekken wij regelmatig op met andere gezondheidbevorderende instellingen en thema-instituten als MOVISIE, Trimbos-instituut, NJI en Atria. Daarnaast werken wij in projecten samen met Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. 

Onze expertise zetten wij wereldwijd in. Onze projecten in ontwikkelingslanden zijn altijd in samenwerking met lokale organisaties, die de projecten uitvoeren. Wij ondersteunen internationale partners in hun strijd voor seksuele gezondheid, de acceptatie van seksuele rechten en de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. In veel landen hebben wij ervaring met het bespreekbaar maken van seksualiteit en seksuele rechten. Met respect voor de lokale cultuur en normen en waarden durven wij lastige onderwerpen aan de kaak te stellen. 

SRHR Alliantie

Rutgers is penvoerder van de SRHR Alliantie, die verder bestaat uit AMREF Flying Doctors, CHOICE for Youth and Sexuality, dance4life en Simavi. De alliantie werkt sinds 2011 samen met organisaties in Afrika en Azië aan:

  • gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • het verminderen van moedersterfte
  • de toegang tot anticonceptie en het terugdringen van hiv/aids. .

Meer weten? Kijk op srhralliance.org

ASK

In 2012 is er een nieuwe alliantie gevormd van de 5 eerder genoemde organisaties, uitgebreid met IPPF en STOP AIDS NOW! en Child Helpline International als technische partner. Deze alliantie werkt samen in het ASK-programma. Wederom is Rutgers penvoerder van dit nieuwe samenwerkingsverband.

‘ASK’ is een afkorting van ‘Access, Services and Knowledge’ (Toegang, Zorg en Kennis). In het ASK-programma bouwen we voort op het UFBR-programma. Belangrijk verschil is dat het nieuwe programma zich richt op de directe toegang voor, dienstverlening aan en kennis voor jongeren, zonder tussenkomst van intermediars. Jongeren zijn ook nadrukkelijk actor in het hele programma, niet alleen deelnemer. Het programma wordt uitgevoerd in Ethiopië, Kenia, Oeganda, Senegal, Ghana, Indonesië en Pakistan.

Het vrouwencondoom

Het vrouwencondoom is het enige middel dat vrouwen zelf kunnen gebruiken dat tegelijk beschermt tegen ongewenste zwangerschappen en tegen hiv en andere soa’s. In het programma ‘Universal Access to Female Condoms’ (UAFC) promoten wij samen met Oxfam Novib, i+solutions en het Ministerie van Buitenlandse Zaken het gebruik van het vrouwencondoom in Nigeria, Kameroen en Mozambique.
Meer weten? Kijk op www.femalecondoms4all.org