Corporate film

Willy van Berlo

Programmanager Seksueel geweld

De boodschap dat seks fijn hoort te zijn vind ik belangrijker dan de waarschuwing voor de gevaren en risico’s.

 
 

Expertise

Mijn interesse en expertise ligt op het gebied van (preventie van) seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, en de mechanismes die daaraan ten grondslag liggen. Genderongelijkheid, sociale normen, groepsdynamiek, negatieve ervaringen: seksueel geweld kan diverse oorzaken hebben, zowel bij individuen, binnen relaties als in de maatschappij. Preventie gaat over de aanpak op al deze fronten. Daar werken we aan in ons team Seksueel geweld, en binnen de alliantie Act4Respect, waarin Rutgers en Atria samenwerken. We doen onderzoek, ontwikkelen en implementeren interventies voor kwetsbare groepen en voeren campagnes uit om sociale normen te beïnvloeden. 

Korte biografie

In thema’s als seksualiteit, gender, en beeldvorming over vrouwelijkheid en mannelijkheid was ik al tijdens mijn studies kunstgeschiedenis en psychologie geïnteresseerd. Ik ben begonnen als onderzoeker, en heb over uiteenlopende onderwerpen gepubliceerd, waaronder de prevalentie en kenmerken van seksueel geweld, seksueel misbruik van mensen met een beperking, seksuele intimidatie op de werkvloer, tienerzwangerschappen, en seks en ziekte. Als manager van het programma Seksueel geweld stuur ik het team aan, zorg ik voor lange-termijn programmering, adviseer ik stakeholders over het thema, hou ik contact met andere organisaties en ben ik een warm pleitbezorger voor preventie en aanpak van dit grote probleem. 

Publicaties