Corporate film

Steven de Grauw

Interventiemedewerker en onderzoeker

Expertise

Voor mij is het belangrijk dat alle jongeren zichzelf kunnen zijn. En dat ze zich op een fijne, positieve manier seksueel kunnen ontwikkelen. In mijn werk richt ik me daarom op het verbreden van gendernormen door middel van onderwijsmaterialen, trainingen en campagnes.

Ideeën over hoe mannen en vrouwen zich moeten gedragen zitten jongeren namelijk nogal eens in de weg. Ook kunnen zulke ideeën bijdragen aan het ontstaan van seksueel geweld.

Korte biografie

Sinds 2018 werk ik bij Rutgers voor de programma’s Seksuele vorming en Seksueel geweld. Hiervoor heb ik voor een aantal gemeenten gewerkt. Mijn studieachtergrond is in Milieueconomie en Internationale Ontwikkelingsstudies.

Woordvoering

Je kunt mij in de media tegenkomen als ik namens de organisatie praat over preventie van seksueel geweld, gendernormen en seksuele en genderdiversiteit.

 Steven aan het woord over de Ben je oké campagne