corporate header

Paulien van Haastrecht

Manager Nationale programma's

Ook in Nederland vragen gezonde seksuele ontwikkeling en seksuele gezondheid nog alle aandacht! Wij werken aan meer goede seksuele vorming, aan seksualiteit als vanzelfsprekend onderwerp in de zorg, aan preventie ongewenste zwangerschap. Daarnaast werken we aan en pleiten we voor meer inzet op preventie seksueel geweld.

 

Paulien van HaastrechtExpertise

Werken aan seksualiteit en seksuele gezondheid in Nederland vanuit een vernieuwend perspectief, ook voor groepen die extra aandacht verdienen. Dat is mijn aandachtspunt als manager bij de afdeling Nationale Programma’s. Waar relevant verbinden we met organisaties in de landen om ons heen. Ik heb oog voor het slim organiseren van het werk en samenwerkingsverbanden die meerwaarde leveren voor alle betrokkenen.

Momenteel draag ik ook bij aan het programmamanagement van een internationaal consortiumprogramma (GUSO). En het is interessant om te zien dat – natuurlijk begrepen binnen de context – er wereldwijd gelijksoortige vraagstukken zijn.

Korte biografie

Ik heb een achtergrond in de culturele antropologie en gezondheidsbevordering. Jarenlang heb ik projecten gecoördineerd en leiding gegeven in de preventieve gezondheidssector. Soms ben ik ook docent of gespreksleider op bijeenkomsten. Inhoudelijk ben ik altijd betrokken geweest bij specifieke aandachtsgroepen en ‘gevoelige’ gezondheidsthema’s. Seksuele gezondheid is daar een onderdeel van. Ik streef ernaar dat professionals in onderwijs, welzijn en zorg als vanzelfsprekend aandacht besteden aan seksualiteit.

Naast mijn werk bij Rutgers ben ik als hoofdopleider betrokken bij de opleiding Consulent Seksuele Gezondheid bij de RINO Groep in Utrecht.