Corporate film

Marianne Cense

Onderzoeker en interventie-ontwikkelaar

Er is niet één norm voor seksualiteit. Ik vind het belangrijk dat we in ons werk laten zien dat er verschillen zijn tussen mensen en dat iedereen zelf keuzes mag maken.

 

Expertise

Jongeren en seksualiteit is mijn specialiteit. Als senior-onderzoeker en interventie-ontwikkelaar vind ik het belangrijk om jonge leeftijdsgroepen op een eigentijdse manier te bereiken. Bijvoorbeeld met online games en interactieve campagnes. Ik heb me verdiept in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, in seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag en in culturele, seksuele en genderdiversiteit. 

Korte biografie

Als kwalitatief onderzoeker heb ik studies gedaan naar de manier waarop jongeren seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag beleven en de betekenis die ze eraan geven. In het onderzoek ‘Laveren tussen autonomie en loyaliteit’ (2013) richt ik mij bijvoorbeeld op allochtone jongeren en de verschillende wijzen waarop er thuis en in de Nederlandse samenleving met seksualiteit wordt omgegaan. ‘Van diplomaten en activisten’ (2014) gaat over de beleving en behoeften aan ondersteuning van homoseksuele jongeren met een biculturele achtergrond.

Als interventie-ontwikkelaar ben ik betrokken bij innovatieve projecten gericht op jongeren, zoals de Lovebuzz - een omgebouwde truck met interactieve game voor vmbo-brugklassers -de seksuele weerbaarheidscampagne ‘Maak Seks Lekker Duidelijk’ en de interactieve game ‘Can You Fix It’. 

Regelmatig houd ik lezingen, bijvoorbeeld over de vraag: kunnen online games de seksuele gezondheid van jongeren bevorderen? Ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd.

Publicaties