Corporate film

Ineke van der Vlugt

Programmacoördinator

Het blijft een uitdaging om de seksuele gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren op peil te houden en waar nodig te verbeteren. In het bijzonder voor kwetsbare groepen.

Ineke van der Vlugt​Expertise

Seksuele ontwikkeling en opvoeding, seksuele gezondheid van de jeugd, anticonceptie en abortus zijn de onderwerpen waarin ik ben gespecialiseerd. Zo ben ik projectleider geweest van de JGZ- richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19 jaar, lever ik inhoudelijke expertise bij de ontwikkeling en evaluaties van interventies (bijvoorbeeld het lespakket Relaties & Seksualiteit) en stuur ik projecten aan op het terrein van onderwijs (o.a. de herziening van de website seksuelevorming.nl), opvoedingsondersteuning en informatievoorziening voor jongeren (Sense.info).

Korte biografie

Ik ben een strategisch denker, een enthousiaste pleitbezorger voor seksuele vorming en ik heb oog voor kwetsbare groepen zoals laagopgeleide jongeren en migranten. Als programmacoördinator weet ik onderzoek, praktijk en beleid op een aansprekende wijze met elkaar te verbinden.

Ik zet beleidslijnen uit en adviseer stakeholders over visie en beleid op het gebied van seksuele gezondheid. Als woordvoerder van Rutgers draag ik standpunten uit over diverse thema’s en ik verzorg workshops en presentaties. 
Op het symposium ‘Lessen in de liefde’ dat Rutgers in maart 2014 organiseerde voor het voortgezet onderwijs, hield ik een warm pleidooi voor meer handelingsbekwaamheid van docenten. Zij spelen immers een cruciale rol bij het zorg dragen voor een veilig pedagogisch klimaat, lessen in seksuele vorming en tijdige signalering van seksuele problemen in de klas.

Publicaties