corporate header

Ciel Wijsen

Manager Onderzoek

Een goed begrip van hoe het gaat met de seksuele gezondheid vormt de basis van al ons werk.

 

Expertise

Als manager Onderzoek ben ik verantwoordelijk voor de programmering en de uitvoering van onderzoeken van Rutgers in Nederland en Europa: kwantitatief (monitor) onderzoek, kwalitatief onderzoek, registratieonderzoek, effectstudies en theoretische onderbouwingen van interventies. Ik stuur een team van onderzoekers aan en ben eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het onderzoek. Daarnaast draag ik er zorg voor dat de onderzoeksresultaten terecht komen bij de professionals die de kennis nodig hebben om hun werk op het gebied van de seksuele gezondheid te kunnen doen.

Korte biografie

Ik ben opgeleid tot sociaal psycholoog en demograaf. Aan de Universiteit van Amsterdam ben ik gepromoveerd op een proefschrift naar de besluitvorming van vrouwen die op oudere leeftijd moeder worden. Sinds 2003 ben ik werkzaam bij Rutgers. Eerst als senior onderzoeker op de thema’s anticonceptie, tienermoeders en abortus. Later werd ik hoofd van het programma Anticonceptie en Abortus. Sinds 2010 ben ik als manager onderzoek meer generiek aan het werk. Het verbeteren van de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek en het op diverse manieren verspreiden van onze onderzoekskennis zijn mijn speerpunten.

Ik ben lid van het platform Soa en Seksuele gezondheid en referent voor het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. 

Publicaties