Corporate film

Wie wij zijn

Mensen hebben de vrijheid om eigen keuzes te maken op het gebied van seksualiteit en reproductieve gezondheid, met respect voor de rechten van anderen, binnen een ondersteunde samenleving. Rutgers verbindt onderzoek, praktijk en Advocacy. Ons werk kenmerkt zich door een inclusieve en activistische benadering van seksuele vorming, verbeterde toegang tot anticonceptie en veilige abortus en de preventie van seksueel geweld. Hierbij ligt onze hoofdfocus op mensen tot 30 jaar. Rutgers is actief in 18 landen. Onze organisatie wordt gevormd door 140 professionals in Nederland, Indonesië, Pakistan en Uganda. De waarden openheid, gelijkwaardigheid en duurzaamheid zijn leidend in al onze activiteiten.