Week van de Liefde

Week van de Liefde

Ieder jaar rond Valentijnsdag organiseren Rutgers en Soa Aids Nederland de Week van de Liefde. Doel van de week is om middelbare scholen kennis te laten maken met het thema relaties en seksualiteit. Leerkrachten kunnen op een leuke en laagdrempelige manier kennismaken met lesgeven over deze onderwerpen. Deze week is van 10 t/m 14 februari 2020.

Tijdens de Week van de Liefde besteden scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en mbo, aandacht aan het thema seksuele vorming. Docenten ervaren hoe leerlingen op de lessen reageren en merken hoe zinvol het is om deze lessen te geven. De themaweek helpt om uiteindelijk structureel aandacht te geven aan dit thema en om het een plek te geven in het schoolplan.  

Vaak vormt de Week van de Liefde aanleiding om het hele schooljaar vaker thema's als 'Weerbaarheid', 'Veilig vrijen' en 'Seks en de media' op de agenda te zetten. Het helpt om uiteindelijk structureel aandacht te geven aan dit thema en om het een plek te geven in het schoolplan. 

Seksuele vorming

Lesgeven over relaties en seksualiteit is niet voor iedereen even gemakkelijk. Zo is het creëren van een veilige sfeer in de klas belangrijk. Ongemakkelijkheid met het onderwerp kan bij leraren zelf een drempel vormen. ‘Doe ik het wel goed? Steken de leerlingen wel iets op? Hoe ga ik om met persoonlijke vragen over mijn eigen seksualiteit?’ Met bijvoorbeeld de lesmethode Lang Leve de Liefde heb je een goed gefundeerde en effectieve methode in handen waarmee je leuk, eenvoudig en structureel aandacht kunt besteden aan het thema relaties en seksualiteit.

Lang Leve de Liefde Awards

De Lang Leve de Liefde Awards zijn een belangrijk onderdeel van de Week van de Liefde. Met deze awards zetten Soa Aids Nederland en Rutgers de scholen in het zonnetje waar seksuele en relationele vorming, seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit vast onderdeel zijn van het schoolcurriculum. Waar beleid is om de seksuele gezondheid van leerlingen te bevorderen en effectieve lesmethoden worden ingezet. Oftewel de awards gaan naar scholen die goede voorbeelden zijn voor andere scholen en hen inspiratie bieden om ook met het thema aan de slag te gaan.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over de Week van de Liefde op www.seksuelevorming.nl/weekvandeliefde.

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers