Turkse meiden liefdesloket

Seksuele gezondheidszorg

Rutgers richt zich met het programma Seksuele gezondheidszorg op kwalitatief goede zorg rond seksualiteit, seksuele ontwikkeling en seksuele gezondheid door professionals in de zorg. Daarnaast is het doel van het programma dat meer mensen de weg naar goede informatie over seksualiteit weten te vinden.

Iedereen verdient informatie en zorg rondom seksualiteit

Volwassenen en jongvolwassenen met vragen rondom seksualiteit verdienen gerichte informatie en zorg op dit gebied. Ook zouden zij inzicht in zelfmanagementmogelijkheden moeten hebben of ondersteuning kunnen vinden om de juiste hulp in te schakelen. Dit is nog niet altijd het geval. Er is veel informatie, maar het aanbod is ondoorzichtig of sluit niet altijd aan bij de behoefte. Ook is de toegankelijkheid van zorgorganisaties nog niet optimaal.  

Daarbij komt dat organisaties en professionals zich niet altijd bewust zijn van de waarde van het bespreken van seksualiteit en de winst die dit kan opleveren voor de kwaliteit van leven. Ook als men zich hier wel van bewust is, voelen zorgverleners zich niet altijd voldoende toegerust om daar iets mee te doen.

Jonge moeder met kind op arm (foto: Nancy Durell McKenna)

Wat doen wij?

Wij bieden zorgprofessionals kennis en praktische handvatten, zodat ze seksualiteit, seksuele ontwikkeling en gezondheid mee kunnen nemen in de hulpverlening. We bieden online informatie en geven trainingen voor verschillende groepen zorgprofessionals en werken we mee aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en richtlijnen.

Volwassenen en jongvolwassenen bieden we informatie, online testjes en oefeningen om hen te helpen bij seksuele problemen of te leiden naar professionele hulp.

Omdat aandacht voor seksualiteit en intimiteit binnen de zorg niet vanzelfsprekend is, zetten wij dit op de agenda bij zorgprofessionals, opleidingen en politiek. In het programma is tevens aandacht voor ‘underserved’ groepen, zoals LHBTI, mensen met een ziekte of beperking, of ouderen.

Projecten die op dit moment deel uitmaken van dit zijn de Alliantie Gezondheidszorg Op Maat (AGOM), de kwaliteitsstandaard Veranderd seksueel functioneren en Seksualiteit en intimiteit in de verpleeghuiszorg.  

Meer informatie