Ken je grens

Ken je grens is een training op maat voor jongens (12-18 jaar) met als doel herhaling van seksueel overschrijdend gedrag, overlast en seksuele intimidatie te voorkomen. Groepsdruk, internetrisico’s, omgangsregels en interactie op het gebied van relaties en seksualiteit, zijn belangrijke thema’s in het programma. Lees hier meer over Ken je grens en hoe u gebruik kunt maken van deze training.

Doelgroep 

Ken je grens is voor jongens van gemiddeld 12 tot 18 jaar die grensoverschrijdend seksueel gedrag vertonen of waarbij vermoedens zijn van dit gedrag. Dit gedrag kan online of offline hebben plaatsgevonden. Maar vaak zijn de grenzen vager en loopt het gedrag door elkaar. Ken je grens kan in preventief en justitieel kader worden ingezet.

Inhoud 

In 10 tot 15 bijeenkomsten van 1,5 uur komen thema’s aan bod zoals groepsdruk, internetrisico’s, omgangsregels en interactie op het gebied van relaties en seksualiteit. 

De online context waarin jongeren opgroeien is een belangrijk onderdeel in het programma. Dit vraagt namelijk extra vaardigheden van jongeren om wensen en grenzen te herkennen en aan te geven, om uiteindelijk seksuele risico’s te voorkomen. Ook ouders worden bij Ken je grens betrokken, daarvoor zijn er speciale bijeenkomsten.

Deelnemer: denk voor jezelf ook al ben je met elf (rap) 

In Ken je grens wordt gewerkt met actieve opdrachten, zoals het spelen van een educatieve game. Jongeren leren gewenste vaardigheden door het spel goed te spelen. Ook leren ze zich meer in te leven in anderen omdat het spel vanuit verschillende gezichtspunten kan worden gespeeld.

Deelnemer: let op situaties, je moet de slechte vermijden, want weg blijven is beter dan bevrijden (rap)

Ken je grens (2017) is een afgeleide variant van de Respect Limits-training (tot 2016) die als leerstraf werd ingezet in het jeugdstrafrecht. Respect Limits is door Rutgers ontwikkeld.  

Werkt deze aanpak?

Onderzoek laat positieve aanwijzingen zien dat de aanpak helpt. Er is een significante verbetering te zien bij belangrijke risicofactoren van deze doelgroep:

  • stijging in hun seksuele interactiecompetentie;
  • daling in stereotiepe attituden ten aanzien van seksuele dwang.

Wilt u deze training inzetten?  

Ken je grens wordt door trainers van Rutgers uitgevoerd op locatie en kan in preventief en justitieel kader worden ingezet. Wilt u meer weten over Ken je Grens of wilt u Ken je Grens inzetten? Mail dan met Marianne Jonker: m.jonker@rutgers.nl. 

Meer informatie

LEFgozers

een serie workshops met jongens tussen de 14 en 18 jaar waarin de machonorm ter discussie komt te staan en ruimte komt voor nieuwe, meer positieve vormen van mannelijkheid.

Bekijk de informatie over LEFgozers