istock / Leo Patrizi

Act4Respect

#MeToo maakt weer duidelijk hoe belangrijk het is om seksuele intimidatie en seksueel geweld met kracht tegen te gaan. Act4Respect is een vijfjarig programma van Rutgers en Atria samen met jongeren en vele partners uit het veld om de sociale veiligheid van vrouwen, meisjes en LHBTI’s te verbeteren. We richten ons op het voorkomen van gendergerelateerd geweld bij jongeren en jongvolwassenen. Zo leveren we een relevante bijdrage aan een wereld zonder #MeToo.

Vier strategieën

In Act4Respect bundelen Rutgers en Atria hun krachten:  

  1. Een sociale-normcampagne met en voor jongeren en jongvolwassenen leidt ertoe dat jongeren weten hoe zij gendergerelateerd geweld kunnen voorkomen. Zij komen op voor anderen als ze zien dat er iets niet aan de haak is. Jongeren steunen de nieuwe norm en dragen deze actief uit. 
  2. Deskundigheidsbevordering en ondersteuning van professionals in praktijk en in beleid zorgt ervoor dat professionals zich gesteund voelen door kennis, tools (zoals een protocol voor op school) en training vanuit Act4Respect. Zij weten hoe ze jongeren op weg kunnen helpen.
  3. Interventies en effectonderzoek bij risicogroepen leidt ertoe dat kwetsbare jongeren met passende en effectieve interventies weerbaarder worden. Bijvoorbeeld tegen groepsdruk. Jongeren weten hoe ze voor zichzelf en anderen op moeten komen.
  4. De kennishub met en voor professionals wordt een interactief en actueel online knooppunt voor (onderzoeks)kennis, actie, nieuws, discussies, e-learning, tools, tips en bijeenkomsten rondom interventies en beleid dat gendergerelateerd geweld voorkomt. 

Campagne Generatie Ja… en?

Stereotiepe normen dragen nog te vaak bij aan fysiek, seksueel en online geweld. Dat moet en kan anders! Daarom lanceren Rutgers en Atria de nieuwe driejarige publiekscampagne ‘Generatie Ja… en?’ Deze ‘Generatie Ja… en’ bestaat uit jongeren tussen de 17 en 23 jaar die grensoverschrijdend gedrag afwijzen en afrekenen met stereotiepe normen.

Invloed van de omgeving
De campagne ‘Generatie Ja…en?’ laat zien dat de ouderwetse gendernormen niet meer gelden voor de nieuwe generatie jongeren. Het benadrukt dat de meerderheid van de jongeren al oog heeft voor gelijkheid en diversiteit, en geweld afwijst. Zij staan voor gelijkheid, omarmen een respectvolle omgang met elkaar en wijzen geweld omwille van iemands geslacht, seksuele oriëntatie of identiteit af.

Wat blijkt? Jongeren denken dat hun leeftijdsgenoten en vrienden minder ruimdenkend zijn dan zijzelf. Hierdoor durven zij in de groep niet voor zichzelf of een ander op te komen. Ze laten hun eigen normen niet aan leeftijdsgenoten zien. Door jongeren te laten beseffen dat vrienden en leeftijdsgenoten net zo denken als zijzelf, wordt het makkelijker om voor je eigen mening uit te komen én je vrienden daarin te steunen 


Dit is Evi

Dit is Evi, 16 jaar, zit op het VMBO, woont in Zoetermeer. Hier staat ze op de foto met haar vrienden. Ze lachen breed, hebben plezier met elkaar. Ze hebben echter ook al het een en ander meegemaakt. Een van haar vrienden is Sander, hij heeft een blootfilmpje dat zijn ex ‘m destijds heeft gestuurd gedeeld met zijn vrienden. Zij is daar kwaad om, maar Sander vindt dat het filmpje dan maar niet met hem had moeten  delen. Evi zelf woont met haar moeder en broertje, een gezin dat het niet makkelijk heeft. Evi krijgt wat extra steun van het schoolmaatschappelijk werk.
Evi ziet er leuk uit en heeft al verschillende vriendjes gehad. Ze wordt soms nageroepen op straat en werd onlangs bij het uitgaan bij haar billen gepakt door een jongen die ze helemaal niet kende. Ze was hier heel verontwaardigd over, maar haar vriendin haalde haar schouders op, dat gebeurt toch zo vaak?

 

De feiten 

Een meisje als Evi heeft 11 procent kans dat ze op haar leeftijd al eens is gedwongen om iets seksueels te doen tegen haar zin. Evi loopt een kans van een op de drie om het slachtoffer te worden van cyber-intimidatie. Ze loopt 20 procent risico om ooit binnen een relatie fysieke mishandeling mee te maken door een vriendje of ex-vriendje. Dit moet anders volgens Rutgers en Atria. 

Happy2gether: programma voor jongeren om geweld in relaties te voorkomen

Happy2gether is een training van 2 bijeenkomsten over relaties, genderrollen en preventie van geweld voor jongeren tussen de 14 en 21 jaar met een vmbo/mbo-opleidingsniveau. Geweld binnen een relatie of tegen een ex-partner is niet beperkt tot volwassenen, maar komt juist vaker voor onder jongeren. Jongeren hebben echter niet altijd door dat zij hiermee te maken hebben.  Het kan in verschillende vormen voorkomen, zoals fysiek, online, verbaal, emotioneel en seksueel geweld. In Happy2gether ligt het accent op het bevorderen van gezonde (leuke) en veilige relaties, waardoor geweld in (beginnende) relaties kan worden voorkomen. Zowel hier als op deze flyer vind je meer informatie.