jongeren met mobiele telefoons

Sexting Halt-interventie

Voor jongeren die lichte vormen van online seksueel grensoverschrij­dend gedrag hebben vertoond, waaronder het ongevraagd doorsturen van naaktfoto's of fimpjes, voert Halt een pilot uit met een buitenstrafrechtelijke interventie. Rutgers heeft de interventie met Halt ontwikkeld.

Het doel van de Halt-interventie sexting is jongeren bewust te maken van hun online grensoverschrijdend gedrag en herhaling van het gedrag te voorkomen. Het gaat in de interventie om sexting tussen jongeren onderling waarbij het beeldmateriaal ongewenst vervaardigd en/of verspreid is, maar ook om profielmisbruik, seksuele pesterijen of beledigingen. Vaak zijn impulsief handelen, onvoldoende inzicht in de gevolgen van het gedrag, onvoldoende weerbaarheid en groepsdruk achterliggende oorzaken van het gedrag. Vervolging voor een zedenfeit  is dan vaak minder passend. Is er wel sprake van opzet/ dwang of chantage, dan zal de officier van justitie de jongere niet naar Halt verwijzen, maar een andere passende afdoeningswijze kiezen. 

meiden met een mobiele telefoon (Floor Godefroy)

Het doel van de Halt-interventie sexting is jongeren bewust te maken van hun online grensoverschrijdend gedrag en herhaling van het gedrag te voorkomen. Het gaat in de interventie om sexting tussen jongeren onderling waarbij het beeldmateriaal ongewenst vervaardigd en/of verspreid is, maar ook om profielmisbruik, seksuele pesterijen of beledigingen. Vaak zijn impulsief handelen, onvoldoende inzicht in de gevolgen van het gedrag, onvoldoende weerbaarheid en groepsdruk achterliggende oorzaken van het gedrag. Vervolging voor een zedenfeit  is dan vaak minder passend. Is er wel sprake van opzet/ dwang of chantage, dan zal de officier van justitie de jongere niet naar Halt verwijzen, maar een andere passende afdoeningswijze kiezen. 

Het doel van de Halt-interventie is jongeren bewust te maken van hun online grensoverschrijdend gedrag en herhaling van het gedrag te voorkomen. Het betreft een individuele interventie, die bestaat uit meerdere gesprekken met de jongere en ouders, een aantal leeropdrachten en het bieden van excuus aan het slachtoffer. De jongere leert wat regels zijn over veilig en respectvol online gedrag. Door het bekijken van video’s en het spelen van een educatieve game leert de jongere zich te verplaatsen in het slachtoffer en krijgt zo inzicht in de gevolgen van zijn of haar gedrag. In afstemming met het slachtoffer wordt een passende vorm van excuus aangeboden. Daarnaast leert de jongere hoe hij of zij anders kan reageren in risicovolle situaties, zoals bij groepsdruk. Ouders spelen een belangrijke rol in de interventie.De interventie laat een jongere zien hoe je je online veilig en respectvol kunt gedragen, wat de gevolgen zijn van het gedrag voor de ander en hoe je anders kunt gedragen bij groepsgroep. We betrekken nadrukkelijk ouders hierbij; aan het eind worden hierover gedragsafspraken gemaakt en ouders geleerd hoe zij hierin kunnen ondersteunen. 

De Halt-interventie helpt in dergelijke gevallen de weerbaarheid van jongeren te vergroten en ze bewust te maken van de gevolgen van hun gedrag. Dit voorkomt online seksueel grensoverschrijdend gedrag in de toekomst. Als blijkt dat er sprake is van berekenend gedrag zoals chantage of dwang dan ligt dagvaarding voor de rechter meer voor de hand. Het Openbaar Ministerie maakt per zaak een afweging welke afdoening passend en geboden is. Hierbij worden diverse belangen en factoren meegewogen, zoals de ernst van het feit en de belangen van het slachtoffer en de dader. 

Voor politie, OM en Raad voor de Kinderbescherming is een toeleidingshandleiding ontwikkeld. Deze handleiding dient ter ondersteuning bij de verwijzing van jongeren naar Halt die lichte vormen van online seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Doel, aanpak en doelgroep van de interventie staat hier nader in toegelicht om te komen tot een goede toeleiding.  

Andere programma's

  • Ken je grens: Ken je grens is een individuele training voor jongens (12 - 18 jaar). De training heeft als doel herhaling van seksueel overschrijdend gedrag, overlast en seksuele intimidatie te voorkomen en kan in preventief en justitieel kader worden ingezet. 
  • Workshop sexting: Leer tijdens deze workshop meer over sexting en hoe u jongeren en hun ouders kunt ondersteunen. U krijgt handvatten hoe u het gesprek aangaat en leert hoe zij hier veilig mee om kunnen gaan.

Meer informatie

  • Website van Halt: Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen.