Onderzoek Beat the Macho (Nu LEFgozers)

Tijdens de campagne Beat the Macho (voorganger LEFgozers) liep ook een klein onderzoek. Hierin onderzochten we het draagvlak onder jongens om aan de slag te gaan met de thema's mannelijkheid en machogedrag en op welke manier stereotype beelden van mannelijkheid invloed op hun leven heeft.

Willen jongens praten over mannelijkheid en machogedrag?

Jongens willen graag met elkaar praten over de druk die ze ervaren vanuit bestaande normen over mannelijkheid. In de workshops bleek dat ze moeite hebben om zichzelf te kunnen zijn door de druk om ‘een echte vent’ te zijn. Dit thema speelt zowel ten aanzien van hun vrienden als ten aanzien van meisjes. In sommige steden was het enthousiasme zo groot dat de jongens elke week bij elkaar kwamen en uiteindelijk ook samen een muzieknummer maakten.

Meisjes, relaties en seksualiteit is het centrale issue

Op thema’s rond meisjes, relaties en seksualiteit werd online verreweg het meest gestemd door jongens. In de workshops en online werd op dit thema veel bravoure, seksisme en dubbele moraal geuit. Alleen als de sfeer echt veilig genoeg was, durfde jongen hier vrijuit over te spreken. Dan uiten jongens vooral onzekerheid over relaties en wat meisjes willen. Ook werd vaak geponeerd dat meisjes meer op macho’s vallen.

Welke knelpunten noemen jongens en hoe gaan ze daarmee om?

In de workshops in zeven steden herkenden jongens meteen het thema dat ze moeite hadden om zichzelf te kunnen zijn door de druk die er ligt om ‘een echte vent’ te zijn. Dit speelt zowel ten aanzien van hun vrienden als ten aanzien van meisjes. Jongens hebben met name last van:

  1. Groepsdruk om stoer te doen
  2. Angst om afgewezen te worden als je je niet gender conform gedraagt

In de online campagne vroegen we jongens hoe zij reageren op lastige situaties: “Ben jij jezelf” of “Speel je de macho?”. Er zijn verschillende hoofdthema’s te onderscheiden in de online reacties van jongens. De meeste jongens reageren op wat de hoofdpersoon uit de strip in de situatie moet doen.

Ze geven drie soorten adviezen:

  • je moet lef genoeg hebben om je eigen ding te doen
  • de ander(en) wijzen op bestaande normen
  • of laten zien dat je loyaal bent aan de ander, je vriendin bijvoorbeeld of je vriend die onder vuur ligt

Ook zijn er jongens die reageren op de sociale druk die uitgeoefend wordt op de hoofdpersoon. De reacties hierop zijn: je moet een smoes verzinnen, je moet je conformeren, agressief reageren of de ander overtroeven. Een aantal jongens hebben de online campagne gebruikt om zichzelf te profileren. Dit zijn geen inhoudelijke reacties, maar grof taalgebruik waarmee jongens hun mannelijkheid bevestigen. Of het zijn grappen om aan te geven dat ze de situatie niet serieus nemen.

Het gros van de jongens die de scenario’s hebben ingevuld lijken niet snel te bezwijken onder groepsdruk en heeft niet het gevoel dat ze hun mannelijkheid moeten bewijzen. De jongens die dat wel voelen, gebruiken machogedrag als strategie, waaronder objectificatie van vrouwen, (aanzetten tot) geweld, en laten merken dat je geld hebt.

Verder lezen:

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers