Turkse meiden liefdesloket

Noodzaak

Mede dankzij het werk van Rutgers en haar voorgangers kent Nederland relatief weinig tienerzwangerschappen, abortussen en soa's. Blijvende inzet is echter nodig voor nieuwe generaties. Bovendien zijn er groepen die speciale aandacht nodig hebben en komt seksueel geweld ook in Nederland veel voor. Onze kennis en expertise zetten wij ook internationaal in, in landen waar het slecht gesteld is met de seksuele gezondheid en rechten van mensen.

Onze aandacht gaat in Nederland vooral uit naar:

  • de seksuele en relationele vorming van kinderen en jongeren tot 25 jaar;
  • de ondersteuning van ouders bij de seksuele opvoeding;
  • het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend en seksueel riskant gedrag, en het verbeteren van de (verwijzing naar) hulpverlening;
  • het voorkomen, signaleren en bespreekbaar maken van seksuele problemen.

Plezierige, gewenste en veilige seks is ons uitgangspunt. In ons werk hebben we nadrukkelijk aandacht voor seksuele diversiteit en gender.

Als we in Nederland zouden moeten kiezen welke extra inspanningen noodzakelijk zijn, wijzen de onderzoeksresultaten ondubbelzinnig naar preventie van seksueel geweld en bevordering van seksueel plezier, met name voor vrouwen.

Peter Leusink
huisarts en seksuoloog

 

Internationaal

Wij delen onze kennis en expertise in het bespreekbaar maken van seksualiteit en seksuele en reproductieve rechten ook met het buitenland, in culturen waarin dit gevoelig ligt. In veel landen hebben vrouwen, jongeren en kwetsbare groepen niet de vrijheid om zelf keuzes te maken op het gebied van seksualiteit. Homoseksuelen moeten hun gevoelens onderdrukken, er zijn veel mensen met soa of hiv/aids en het percentage gedwongen seks is hoog. Seksuele gezondheid is in veel landen sterk verweven met armoede, gebrek aan kennis en voorzieningen, ongelijke kansen en taboes. Lees meer over ons internationale werk op www.rutgers.international.

Programma's en projecten

Wilt u meer weten over ons werk? Bekijk een greep uit onze programma's en projecten.

Ga naar programma's en projecten