groepje Indonesische meiden (Jeroen van Loon)

Yes I Do

Kindhuwelijken treft bijna 70 miljoen meisjes wereldwijd. In ontwikkelingslanden is 1 op de 3 meiden getrouwd voor haar 18e. En 1 op de 9 is onder de 15. Dit is een schending van de basale rechten van meisjes. Een huwelijk op vroege leeftijd betekent voor meisjes dat het hun onderwijsmogelijkheden en economische kansen ernstig beperkt. En als ze zwanger worden lopen jonge meisjes groter risico op complicaties omdat hun lijf nog niet volgroeid is. Ze krijgen soms te maken met sociale isolatie als ze niet meer naar school kunnen en/of bij hun schoonfamilie gaan wonen. Ze zijn kwetsbaarder voor geweld, en hun ontwikkeling wordt gekortwiekt.

Groepje Ethiopische meiden en jongens (Jeroen van Loon)Kortom, kindhuwelijken houdt armoede en genderongelijkheid in stand. Zelfs tot in de volgende generatie. Dit treft gezinnen, hele gemeenschappen en zelfs landen.

Tienerzwangerschap is zowel een oorzaak als gevolg van kindhuwelijken. Elk jaar worden 7,3 miljoen meisjes zwanger. Complicaties tijdens zwangerschap of bevalling is één van de belangrijkste doodsoorzaken onder meisjes tussen de 15 en 19.

In veel landen is tienerzwangerschap een van de voornaamste redenen voor kindhuwelijken. Vaak worden meisjes al jong uitgehuwelijkt om te voorkomen dat ze zwanger worden terwijl ze niet getrouwd zijn.

Geschat wordt dat tussen de 100 en 140 miljoen meisjes en vrouwen wereldwijd meisjesbesnijdenis hebben ondergaan. En dat meer dan 3 miljoen meisjes risico lopen op meisjesbesnijdenis. Ook meisjesbesnijdenis is een fundamentele schending van de rechten van meisjes en vrouwen en het confronteert hen met acute maar soms ook levenslange psychische en lichamelijke klachten. 

Alliantie

In de alliantie Yes I Do werkt Rutgers samen met Plan Nederland,  Amref Flying Doctors, Choice for Youth and Sexuality en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) om de genderongelijkheid, armoede en de rechteloosheid van meisjes aan te pakken. Die liggen aan de basis van het voortbestaan van meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. 

Het programma Yes I Do wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het wordt uitgevoerd in 7 landen, te weten: Ethiopië, Kenia, Malawi, Zambia, Mozambique, Pakistan en Indonesië. Plan Nederland is de trekker van dit programma, dat loopt van 2016 tot en met 2020.

Het Yes I do-programma heeft vijf strategische doelen. 

1. Veranderde attitudes

Veranderde attitudes bij sleutelfiguren en de lokale bevolking over kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen. (Een sleutelfiguur is iemand die invloed kan uitoefenen op de situatie van meisjes. Denk aan ouders, leerkrachten, traditionele en religieuze leiders, en sociaal werkers). Dit doel wordt onder meer gerealiseerd door:

 • het promoten van een sociale beweging van jongeren die deze verandering kunnen bewerkstelligen;
 • kennisoverdracht aan meisjes en jongens over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRHR);
 • de capaciteit van maatschappelijke organisaties te versterken zodat die zich beter kunnen in te zetten voor adolescente meisjes en jongens in het kader van deze thema’s.

2. Toegang tot gezondheidsvoorzieningen

Adolescente meisjes en jongens kunnen hun seksuele, reproductieve en gezondheidsrechten claimen en hebben toegang tot gezondheidsvoorzieningen. Dit wordt onder meer gerealiseerd door:

 • jongeren te leren met lobby op te komen voor hun rechten;
 • hen te helpen toegang te krijgen tot relevante gezondheidsvoorzieningen om hun situatie onder de aandacht te brengen.

3. In actie komen

Adolescente meisjes en jongens komen in actie tegen kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen. Dit wordt onder meer gerealiseerd door:

 • relevante informatie voor jongeren toegankelijker te maken;
 • de gezondheidszorg meer aan te passen aan hun behoeften.

4. Weerbaarder maken

Betere onderwijskansen en economische perspectieven voor adolescente meisjes, waardoor zij alternatieven hebben die hen weerbaarder maken tegen kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. En die bovendien ouders ervan weerhouden hun dochters te laten besnijden. Dit wordt onder meer gerealiseerd door:

 • voorlichting aan ouders;
 • voortgezet onderwijs in een veilige omgeving;
 • meer kansen op fatsoenlijk werk;
 • toegang tot krediet, zodat ze een eigen bedrijfje kunnen beginnen.

5. Verbetering van wetgeving en beleid

Verbetering van wetgeving en beleid om kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen tegen te gaan én te voorkómen. Dit wordt gerealiseerd door:

 • politici en beleidsmakers te motiveren;
 • lobby om kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen hoog op de politieke agenda te krijgen en te houden;
 • onderzoek om de schadelijke gevolgen van kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen te onderbouwen.

Rol Rutgers

In dit programma brengt Rutgers vooral haar expertise in op het gebied van:

 • promoten van de rol van mannen bij gendertransformatief werken. (We veranderen ongelijkheid en normen over gender; bijvoorbeeld door jongens en mannen ook over positieve vormen van mannelijkheid te leren.)
 • ontwikkelen van modules voor seksuele vorming die aandacht besteden aan meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en tienerzwangerschappen en deze thema's bespreekbaar maken.

Onze toegevoegde waarde zit hem vooral in:

 • het bespreekbaar weten te maken van gevoelige onderwerpen met respect voor de cultuur van een land.
 • seksuele vorming 
 • het betrekken van mannen bij het bespreken van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

 

Lees meer of het Yes I Do programma in onze Yes I Do brochure.

Lees ook:

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers