Prevention+

Prevention+ richt zich op het betrekken van (jonge) mannen bij terugdringen van geweld tegen vrouwen en voor de economische participatie en zelfredzaamheid van vrouwen. Door (jonge) mannen te betrekken werken we toe naar een andere cultuur op basis van gelijkwaardigheid en respect voor vrouwenrechten.

MenCare+

In het programma MenCare+ brachten we jonge vaders met elkaar in gesprek over mannelijkheid, relaties en seksualiteit. Dit deden we samen met partnerorganisaties in Brazilië, Indonesië, Rwanda en Zuid-Afrika. Een van de positieve effecten is dat de mannen meer betrokken zijn bij de zorg voor hun kinderen. Dit innovatieve programma heeft in 2016 een vervolg gekregen: Prevention+. Liliane Ploumen, toenmalig minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, heeft fondsen beschikbaar gesteld vanuit FLOW II (Funding Leadership and Opportunities for Women).

Vervolg: Prevention+

Prevention+ richt zich op het betrekken van (jonge) mannen bij terugdringen van geweld tegen vrouwen en voor de economische participatie en zelfredzaamheid van vrouwen. 

Het nieuwe programma heet voluit ‘Prevention+: Partnering with Men to end Gender Based Violence’. Het is een programma van Rutgers, Promundo en Sonke voor Gender Justice. Door (jonge) mannen te betrekken pakt het programma diep gewortelde oorzaken van geweld aan en werkt het toe naar een andere cultuur op basis van gelijkwaardigheid en respect voor vrouwenrechten.

Rwanda, Oeganda, Indonesië en Libanon

Prevention+ wordt in samenwerking met vrouwenrechtenorganisaties uitgevoerd in vier landen: Rwanda, Oeganda, Indonesië en Libanon. Daarnaast werkt het programma samen met de vrouwenorganisaties aan de beleidsbeïnvloeding, bij onder meer de Verenigde Naties.

Terugdringen geweld

Het programma wil geweld tegen vrouwen preventief bestrijden door mannen en jongens individueel en collectief te betrekken als deel van de oplossing. Van veel mannen wordt verwacht dat ze kostwinner en beschermer van de familie zijn. Als hij niet in staat is deze rol te vervullen, ontstaat een gevoel van ‘failed masculinity’. Dat ontaardt soms in een crisis en gevoel van vernedering, met gebruik van geweld als gevolg.

Gelijkwaardige en zorgzame relaties

Het programma biedt ruimte aan (jonge) mannen om zich los te maken van knellende concepten van man-zijn en zich te ontwikkelen tot individuen in staat tot gelijkwaardige en zorgzame relaties. Onder meer door hen in staat te stellen eigen geweldservaringen te verwerken en positief gedrag te stimuleren. Zo blijkt uit onderzoek dat als vaders meer betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen, er minder huiselijk geweld plaatsvindt.

Economische participatie

Bij programma’s die economische participatie van vrouwen stimuleren, is het belangrijk om juist ook met mannen te werken. Want programma’s die alleen zijn gericht op economische versterking van vrouwen kunnen soms leiden tot nieuw huiselijk geweld. Daarom gaat Prevention+ met vrouwen én hun partners samenwerken om economische participatie en zelfredzaamheid van vrouwen te bewerkstelligen, wat ten goede komt aan vrouwen, mannen en hun gezinnen.

Brochure

Meer informatie kunt u lezen in de Engelse brochure van Prevention+

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers