Hello, I am

Jong trouwen en tienerzwangerschap zijn een schending van de rechten van meiden, het is een gezondheidsrisico en het leidt tot schooluitval. Het Hello, I am programma helpt jongeren in Bangladesh om deze kwalijke sociale normen te doorbreken en helpt hen zelf te laten beslissen over hun toekomst.

Heersende normen

In Bangladesh heersen sterke sociale normen m.b.t. gender, seksualiteit, vruchtbaarheid, maagdelijkheid en trouwen op jonge leeftijd. Tienerzwangerschap is direct verbonden met het algemeen gebruik van kind-huwelijken en de verwachting dat je direct na je trouwen je eerste kind krijgt. Kind-huwelijken en tienerzwangerschappen zijn een schending van de rechten van meiden en dit kan levensbedreigende gevolgen hebben.

Als meisjes jong trouwen en zwanger raken, verlaten ze vroegtijdig school. Dit frustreert hun opleiding en verdere ontwikkeling, en resulteert in een lage sociaal economische status, hoge vruchtbaarheids-cijfers en een voortzetting van de (vicieuze) cirkel van armoede.

Jongeren geven aan dat ze zich door de heersende sociaal-culturele en religieuze normen belemmerd voelen in hun keuzes m.b.t. SRGR. Met het Hello, I am-programma helpt Rutgers jonge mensen in Bangladesh om met deze kwalijke sociale normen te breken en meer te kunnen beslissen over hun eigen toekomst.

Positieve rolmodellen

Het Hello, I am programma bouwt aan een ondersteunend sociaal en gezinsklimaat waarbij jongeren weloverwogen keuzes kunnen maken over hun seksuele en reproductieve gezondheid. In een serie televisie, radio en face-to-face programma’s wordt men d.m.v. rolmodellen bewust gemaakt van de kwalijke praktijk van kind-huwelijken en tienerzwangerschappen. Er worden alternatieven voor gedrag, houding of overtuiging aangereikt en besproken. Deze programma’s moeten ervoor zorgen dat belangrijke mensen binnen de gemeenschap en ouders de ambities van meisjes beter gaan ondersteunen.

Een eind aan het kindhuwelijk

Door bestaande normen te vervangen door alternatieven in gedrag en houding krijgen meisjes de kans wat later te trouwen en kinderen te krijgen. Ook maken dan meer meisjes hun school af. We streven ernaar dat uiteindelijk duizenden meisjes zelf kunnen beslissen over hun opleiding, hun lichaam en over trouwen en kinderen krijgen. Het lange-termijn doel van Hello, I am, is om bij te dragen aan een wereld zonder kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. Een wereld waarin meisjes en jongens gelijk zijn, waar meisjes en vrouwen dezelfde rechten en kansen hebben als jongens en mannen.

Focus

Hello, I am bouwt voort op het succes en de ervaring van het Unite for Body Rights (UBFR) programma. Daarin richten we ons op de drie factoren die de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jonge mensen beïnvloeden: opleiding, voorzieningen en de omgeving. Hello, I am richt zich op de omgeving die hierin steeds meer en voortdurende aandacht vraagt, vooral in landen als Bangladesh.

logo Hello I AmIn Bangladesh maken we samen met BBC Media Action een serie media en face-to-face programma’s waarin men via rolmodellen bewust moet worden van alternatieven voor bepaald gedrag, houdingen en standpunten en waarin steun en advies wordt geboden om door de taaie normen heen te breken. Hello, I am wordt gefinancierd door de IKEA Foundation (www.IKEAFoundation.org) met een bijdrage van €3,5 miljoen voor de duur van het project (2017 - 2020). De IKEA Foundation ondersteunt Rutgers met deze bijdrage omdat ze vinden dat alle kinderen recht hebben op een gezonde start in het leven en een goede opleiding, iets wat door te vroeg trouwen ernstig bedreigd wordt.

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers