Images_of_Empowerment_Jonathan_Torgovnik_Getty_Images

Droomfonds: Een veilige keuze voor vrouwen

Jaarlijks sterven wereldwijd tussen de 22.500 en 44.000 vrouwen als gevolg van een onveilige abortus en krijgen ieder jaar 5 miljoen vrouwen te maken met ernstige complicaties en levenslange gezondheidsproblemen. In samenwerking met de Amerikaanse non-profitorganisatie DKT International en mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij gaat Rutgers vanaf 2018 het aantal onveilige abortussen drastisch verlagen, te beginnen in Kenia en Ethiopië.

©Marieke van der Velden

Wereldwijd geen onveilige abortussen meer. Een ambitieuze droom, die Rutgers en DKT willen realiseren met het programma ‘Een veilige keuze voor vrouwen’.

En van harte gesteund door het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij: met de schenking van maar liefst 11,9 miljoen euro maken we in vier jaar veilige abortusmethoden wereldwijd meer toegankelijk.

Bovendien staat er na afloop van het programma een structuur die een veelvoud aan onveilige abortussen kan voorkomen.

We zijn verheugd dat de Nationale Postcode Loterij het voorkomen van onveilige abortussen op deze manier steunt. Het is een gevoelig onderwerp waar maar weinig donoren in durven te investeren; de Loterij toont hiermee moed en leiderschap. Met hun steun kunnen we een groot verschil maken.

Recht

Vrouwen hebben het recht om vrije keuzes te maken over hun leven en lichaam, zoals het wel of niet krijgen van een kind. Bovendien: “Als vrouwen zelf kunnen kiezen, krijgen ze vaak later en minder kinderen, wat zowel voor de vrouwen als de kinderen beter is. In grote gezinnen is namelijk vaak minder geld voor onderwijs en gezondheidszorg, waardoor nog meer armoede op de loer ligt,” zegt Ton Coenen, directeur Rutgers. Daarom is het cruciaal dat iedereen, vrouwen en mannen, voorlichting krijgt over seksualiteit en toegang heeft tot anticonceptie en, als dat nodig is, toegang tot een veilige abortus.

Kenia en Ethiopië

In Kenia en Ethiopië starten Rutgers en DKT International met het Droomfondsproject een gerichte aanpak om vrouwen en hun partners voor te lichten over anticonceptie en veilige abortus. Het programma informeert vrouwen juist en volledig over hun opties bij (het voorkomen van) een ongewenste zwangerschap en biedt hen toegang tot een betaalbare en veilige abortus, indien ze daar voor kiezen. Bovendien wordt met vrouwen en hun gemeenschappen gewerkt aan het wegnemen van het stigma rondom abortus. 

 

Cijfers onveilige abortus​ bron Rutgers & DKT International

En wereldwijd

Veilige abortusmiddelen, medicinale abortus en MVA-kits worden niet alleen in deze focuslanden, maar in 90 landen wereldwijd op grote schaal beter beschikbaar gemaakt via een online platform. Ook wordt medisch personeel door training en via het platform geschoold in het juiste gebruik en toepassing van veilige abortusmethoden.

Resultaat

De komende 4 jaar worden wereldwijd door het programma minstens 160.000 ongewenste zwangerschappen en 2,6 miljoen onveilige abortussen voorkomen. Hierdoor overlijden 8.000 minder vrouwen aan de complicaties van een onveilige abortus. Ook worden ruim 2 miljoen vrouwen voorgelicht via innovatieve mhealth-oplossingen en worden naar schatting 20 miljoen mensen bereikt met massamediale campagnes rondom anticonceptie en veilige abortus.

Sneeuwbaleffect

Het programma laat zien dat een geïntegreerde aanpak van voorlichting en toegang tot anticonceptie en veilige abortus het aantal onveilige abortussen substantieel en structureel kan terugdringen. Dit zal andere landen met een vergelijkbare problematiek inspireren om deze aanpak over te nemen. Hierdoor ontstaat een sneeuwbaleffect en raken steeds meer vrouwen op de hoogte van hun opties en zijn veilige abortusmiddelen steeds beter beschikbaar. Ook worden veilige abortusmiddelen door de grotere distributievolumes goedkoper en dus ook financieel steeds toegankelijker, waardoor nog meer vrouwen toegang tot veilige abortuszorg krijgen. Het project is daarnaast ook een aanmoediging voor andere financiers om geld beschikbaar te stellen voor veilige abortus.

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers