drie-meiden

Nu niet Zwanger

Het programma Nu niet Zwanger helpt kwetsbare vrouwen met beslissingen over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Dit doen we door het gesprek aan te gaan, bij de leefwereld van de doelgroep aan te sluiten en te kijken naar hun vragen, behoeften, barrières en mogelijkheden bij deze onderwerpen.

Sinds 2018 is Rutgers als inhoudelijk expert betrokken bij de landelijke uitrol van dit landelijke programma en werkt hierin samen met GGD GHOR. We richten ons in dit programma op kwetsbare vrouwen met psychiatrische of verslavingsproblematiek, een verstandelijke beperking, die dakloos zijn of meervoudige problemen hebben.

We ondersteunen vrouwen die hun kinderwens willen uitstellen of op dit moment geen kind willen, waarmee we ongeplande en ongewenste zwangerschappen zo veel mogelijk willen voorkomen. De doelgroep zijn kwetsbare (potentiële) ouders die vrijwel altijd al in beeld zijn bij de hulpverlening. Zo krijgen ze meer regie over hun leven en kunnen zij samen met een professional kijken wat het beste bij hen past en een basis leggen voor een stabiele toekomst.

Kwetsbare groepen

We richten ons in het programma op de meest kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld (potentiële) ouders die dak- en thuisloos zijn, een verstandelijke beperking hebben, sociaal geïsoleerd, verslaafd zijn of psychiatrische problemen hebben, in de prostitutie zitten of meervoudige problemen hebben.  

Professionals moeten goed toegerust zijn om over deze thema’s gesprekken te voeren met deze vrouwen. We willen deze professionals zo goed mogelijk ondersteunen bij de keuze voor adequate anticonceptie als vrouwen nog niet zwanger willen worden.

Juist kwetsbare groepen hebben een extra steun in de rug nodig. Zij weten soms niet goed hoe zij zich tegen een zwangerschap kunnen beschermen. Ze gebruiken bijvoorbeeld minder betrouwbare anticonceptiemethoden, gebruiken helemaal geen anticonceptie of gaan hier niet consequent mee om.

Soms zijn ze niet goed voorbereid op seksueel contact met de partner of niet weerbaar genoeg om seks te weigeren. Ze hebben daarnaast vaak minder regie over hun eigen leven, vragen niet makkelijk hulp of mijden zorgprofessionals zoals de huisarts. Daarnaast hebben zij veelal andere zorgen waardoor dit onderwerp geen prioriteit heeft en vaak de financiële middelen ontbreken om de anticonceptie ook daadwerkelijk te realiseren. Als ze een kind krijgen, kunnen ze het kind niet altijd de juiste zorg en opvoeding geven die het nodig heeft met alle gevolgen van dien.

 

 

Rutgers biedt inhoudelijke ondersteuning

Rutgers neemt als inhoudelijke expert deel aan het projectteam van Nu niet Zwanger. Rutgers ontwikkelt in samenwerking met professionals en GGD GHOR Nederland, ondersteunende materialen, scholing en e-learning én een methodiekbeschrijving  voor professionals. Professionals zijn hierdoor beter toegerust om thema’s als seksualiteit, kinderwens en anticonceptie met kwetsbare groepen bespreekbaar te maken en samen te kijken wat het best bij ze past. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: eerdere ervaringen met anticonceptie; misvattingen en mythes over vruchtbaarheid; anticonceptie en zwangerschap en betekenis van ouderschap en kinderwens voor vrouwen (en hun partner).

Ontstaan

Het programma Nu Niet Zwanger is een initiatief van verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam, toen werkzaam voor GGD Hart voor Brabant. Zij kwam vaak in contact met kwetsbare ouders die door een combinatie van complexe problemen ongepland en ongewenst zwanger raakten en niet in staat waren een veilige omgeving te bieden aan hun kind.

Connie startte een pilot en benaderde kwetsbare (potentiële) ouders in beeld van hulpverleners. Ze ging met hen in gesprek over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptiegebruik. Haar pilot werd in de gemeente Tilburg samen met een toenemend aantal ketenpartners succesvol uitgevoerd en werd overgenomen door de gemeente Rotterdam.

Kijk voor meer informatie op nunietzwanger.nl.