Landelijke Abortus Registratie

In 2016 werd in Nederland 30.144 keer een abortus uitgevoerd (inclusief overtijdbehandelingen). Dat zijn er 659 minder dan in 2015. Sinds 2000 daalt het aantal abortussen, alleen in 2015 werd deze trend doorbroken. In 2016 heeft de daling zich verder voortgezet. Er werden 3.649 abortusbehandelingen (12%) uitgevoerd bij vrouwen die in het buitenland wonen en hiervoor naar Nederland kwamen. Bekijk een een overzicht van de Landelijke Abortus Registraties van afgelopen jaren.

Analyse

Rutgers analyseert eens in de twee jaar de registratiecijfers van de Nederlandse abortusklinieken.

De landelijke abortusregistratie (LAR), een initiatief van de abortusklinieken zelf, is een aanvulling op de gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De abortusklinieken verzamelen op vrijwillige basis gegevens op individueel niveau van abortuscliënten.

Dit geeft meer inzicht in de achtergrondkenmerken van abortuscliënten. De meest recente gegevens dateren uit 2015. Dit komt omdat verschillende abortusklinieken hun deuren sloten.

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers