Turkse meiden liefdesloket

Anticonceptie en abortus - Regie over kinderwens

Met het anticonceptiegebruik zit het in Nederland wel goed, zou je denken. In vergelijking met andere landen is het anticonceptiegebruik in Nederland relatief hoog en de abortuszorg is in Nederland van hoge kwaliteit. Maar er zijn nog steeds vrouwen die onbedoeld en ongewenst zwanger raken en vrouwen die geen goede toegang hebben tot abortuszorg. Met het programma Anticonceptie en Abortus willen we het aantal ongewenste zwangerschappen verder terugdringen, vooral bij groepen met verhoogde risico's. Daarnaast willen we de toegang tot abortuszorg verbeteren, zodat er geen belemmeringen zijn en abortus een keuze kan zijn voor iedereen.

Niet iedereen is goed voorbereid op seksuele contacten. Anticonceptie wordt soms achterwege gelaten door gebrek aan kennis, misverstanden, bijwerkingen, te lage inschatting van het risico op zwangerschap of om financiële redenen. Ook gaat er nog wel eens iets mis in het gebruik van anticonceptie, met name bij de pil en het condoom. Soms vormt ook de taal een barrière, is seksualiteit een taboe of is er geen toegang tot informatie of anticonceptie. 

Wat zeggen de cijfers?

Jaarlijks kiezen ongeveer 27.000 in Nederland wonende vrouwen ervoor een zwangerschap af te breken. Een derde van hen gebruikte geen anticonceptie. Twee derde wel, maar daar ging dus iets mis. Ons bevolkingsonderzoek Seksuele gezondheid in Nederland 2017 laat zien dat 8% van de seksueel actieve vrouwen geen anticonceptie gebruikt terwijl ze wel vruchtbaar is en geen kind wil. Deze groep loopt dus een risico op onbedoelde zwangerschap.

Jonge moeder met kind op arm (foto: Nancy Durell McKenna)

 

Preventie onbedoelde zwangerschap is speerpunt

Het huidige kabinet hecht veel belang aan de preventie van en keuzehulp bij ongewenste zwangerschap. Er zijn middelen vrijgemaakt voor een landelijke aanpak, waarbij Rutgers en andere partijen input hebben geleverd. Ook in het Nationaal Actieplan Soa en Seksuele Gezondheid van het ministerie van VWS is preventie van ongewenste zwangerschap een speerpunt.

Wat doen wij?

Rutgers wil met het programma Anticonceptie en Abortus het aantal ongewenste zwangerschappen verder terugdringen, vooral bij hoogrisicogroepen en mensen in kwetsbare omstandigheden. Wij stimuleren meer regie, gedeelde verantwoordelijkheid van mannen en vrouwen voor anticonceptiegebruik en bewuste keuze bij kinderwens en zwangerschap. Om overwogen keuzes te kunnen maken over het (jong) krijgen van kinderen en ouderschap, anticonceptie en bij onbedoelde zwangerschap, bieden wij complete en juiste informatie. We doen onderzoek, volgen actuele ontwikkelingen, halen op wat professionals in zorg en onderwijs nodig hebben, delen relevante kennis en wat werkt in de praktijk. Professionals reiken we trainingen en tools aan om de voorlichting en anticonceptiecounseling te verbeteren, ook n