Turkse meiden liefdesloket

Advocacy

In Nederland heeft onze pleitbezorging in de afgelopen decennia al veel bereikt. "Zo is aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit sinds 2012 opgenomen in de kerndoelen voor het basis- en voorgezet onderwijs. Een prachtige mijlpaal", zegt Yvonne Bogaarts, manager afdeling Advocacy. "Dat gunnen we alle jongeren in de wereld ook en daar zetten we ons voor in. Maar ook in Nederland blijven we alert, want het kan altijd beter."

Seksuele gezondheid is een onmisbare component in de aanpak van wereldwijde armoede en een belangrijke factor in duurzame ontwikkeling.

Sophie in 't Veld
Fractievoorzitter (D'66) in het Europees Parlement

Onze resultaten in Nederland

Nederland heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor andere landen. We hebben lage aantallen tienerzwangerschappen, abortussen en soa. Dit komt onder andere door het open klimaat in Nederland. Over seksualiteit wordt relatief makkelijk gepraat, we accepteren over het algemeen dat jongeren seksueel actief zijn en we geven ze seksuele voorlichting op school. Voor dit klimaat en deze voorzieningen hebben we ook in Nederland moeten strijden. Rutgers kent –ook vanuit haar voorlopers – een lange traditie van campagnevoeren om seksuele gezondheid en rechten op de maatschappelijk en politieke agenda te krijgen. En dat doen we nog steeds.

Nieuwe generaties hebben ook recht op goede seksuele voorlichting. We blijven overheden en beleidsmakers overtuigen om seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in te bedden in beleid en ervoor te zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn om deze uit te voeren.

En met succes: sinds 2012 is aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit opgenomen in de kerndoelen van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Maar de vergoeding van anticonceptie vanuit de basisverzekering staat bijvoorbeeld steeds meer onder druk. Ook is er nog veel te winnen op het gebied van emancipatie. Vrouwen die al te openlijk en vaak genieten van seksualiteit kunnen rekenen op afkeuring. En ook op het gebied van arbeid en zorgtaken is er nog steeds geen gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. Dit zijn allemaal zaken die wij agenderen. Op basis van gedegen onderzoek pleiten wij voor regelgeving en goede voorzieningen, en beïnvloeden wij de publieke opinie.

Naar een betere wereld

We streven naar een wereld waarin we allemaal open kunnen praten over seksualiteit en zelf bewuste keuzes kunnen maken op het gebied van seksualiteit en voortplanting. Er zijn nog veel landen ver van deze droomwereld verwijderd.

Mede dankzij Rutgers is de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking overtuigd van het belang van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in het ontwikkelingsbeleid.

En de Tweede Kamer heeft in 2014 vier moties aangenomen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in ontwikkelingssamenwerking.

 

Tweede_Kamer_FlickrCC_MarieII

We spelen ook een belangrijke rol bij de pleitbezorging voor (inter)nationale afspraken rondom seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Op Europees en op internationaal niveau (de Verenigde Naties) zorgen we ervoor dat we gesprekspartner zijn. We werken veel samen met andere (inter)nationale organisaties en vormen allianties, want samen staan we sterker.

In de landen waar we samen met lokale organisaties seksualiteit bespreekbaar maken, proberen we ook het politieke en juridische klimaat te beïnvloeden. We hebben te maken met taboes en culturele en religieuze opvattingen, maar Rutgers is volhardend, zoekt voorzichtig de grenzen op en weet moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken, met respect voor de lokale context en gevoeligheden. Ook helpen we partnerorganisaties in andere landen met deskundigheidsbevordering op het gebied van pleitbezorging, waardoor zij zelf het beleid in hun land kunnen beïnvloeden.

Lees ook

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers