Uw kind en seks

De website uwkindenseks.nl is wegens technische redenen vanaf eind december 2018 niet meer bereikbaar. Informatie voor ouders over seksuele opvoeding en seksuele voorlichting vindt u op opvoeden.nl. In 2019 verkennen we de mogelijkheden om hier ook aanvullende tools (filmpjes en quiz modulen) te plaatsen.

De seksuele ontwikkeling start bij de geboorte en verloopt stapsgewijs. Voor kinderen en jongeren zijn veel verschillende onderwerpen belangrijk. Denk aan: verschillen tussen jongens en meisjes, vriendschap, verliefdheid, lichamelijke veranderingen in de puberteit, seksuele gevoelens, seksuele diversiteit, genderdiversiteit, seks in de media, wensen en grenzen. Dat is heel wat! Het is dus goed om daar in de seksuele opvoeding bij aan te sluiten: zo is een kind goed voorbereid!

Vier redenen voor seksuele opvoeding

  1. Kinderen en jongeren zijn nieuwsgierig en hebben vragen. Ouders kunnen er voor zorgen dat ze goede informatie krijgen. 
  2. Kinderen en jongeren hebben behoefte aan een voorbeeld. Ouders laten zien en kunnen uitleggen wat eigen, gezins- of culturele waarden en normen zijn op het gebied van relaties en seksualiteit.
  3. Informatie over seksualiteit komt ook vaak via leeftijdsgenoten en media. Die informatie is niet altijd juist. Ouders kunnen een tegenwicht geven.
  4. Sommige kinderen en jongeren worden door leeftijdsgenoten gepusht om iets te doen wat ze (nog) niet willen. Ouders kunnen hen leren eigen wensen en grenzen aan te geven en die van anderen te respecteren.

Voor pubers zelf is er www.sense.info.

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers