Steun ons handen

Doneer via een regelmatige gift

Doneert u al regelmatig aan Rutgers of bent u van plan dit te gaan doen? Uw donatie is zeer welkom, want dan komen we nog dichter bij ons doel: seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen. Rutgers is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) daardoor mag u uw gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Steunt u ons met een periodieke gift dan maakt u deze gift volledig aftrekbaar!  

Bij een éénmalige gift wordt uw aftrek beperkt door een drempel- en een maximumbedrag welke afhangen van uw inkomen. Als u uw gift laat vastleggen in een periodieke overeenkomst, dan gelden deze beperkingen niet en kunt u deze gift volledig aftrekken van uw inkomen.  

Met een periodieke gift, verbindt u zich voor minimaal vijf jaar aan Rutgers. Na deze vijf jaar kunt u de overeenkomst elke moment beëindigen. De belastingdienst stelt als voorwaarde dat het bedrag jaarlijks gelijk is. U mag zelf weten of u uw gift in één keer of in meer keren betaalt.

Hoe regelt u een periodiek schenking?

Tot 1 januari 2014 ging u hiervoor naar de notaris om een notariële akte te laten opmaken. Door een wetswijzing is dit niet meer nog. Het is nu heel eenvoudig geworden, u hoeft alleen de overeenkomst periodieke gift in geld in te vullen, uit te printen en opsturen naar:

Rutgers
T.a.v afdeling fondsenwerving
Arthur van Schendelstraat 696
3511 GA Utrecht

Of mail het ondergetekende formulier naar geef@rutgers.nl

Indien u dit wenst kan Rutgers het bedrag van uw rekening incasseren. Vul hiervoor het volmachtformulier in en stuur dit mee met de overeenkomst periodieke gift in geld.

Meer informatie