Steun ons handen

Doneer belastingvrij via uw testament

Wanneer u uw testament opmaakt, bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. U kunt ervoor kiezen ons werk te blijven steunen. Dat kan door een legaat op te nemen in uw testament, Rutgers tot erfgenaam te benoemen via een erfstelling of door middel van een eigen fonds op naam.

Rutgers is een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over legaten en erfstellingen. Zo wordt uw bijdrage via uw testament zo effectief mogelijk besteed. De gehele geldsom die u nalaat, kunnen wij aan ons werk besteden.

Wat is een legaat?

Met een legaat laat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed, zoals bijvoorbeeld een huis, na aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een zelf bepaald bedrag nalaten als legaat aan Rutgers. U heeft de hulp van een notaris nodig om Rutgers als ‘legataris’ in uw testament te benoemen of om uw testament te wijzigen. 

Wat is een erfstelling?

Een erfstelling is een vastgesteld deel van uw bezit dat u via uw testament nalaat aan erfgenamen.  Wanneer u Rutgers in uw testament benoemt tot een erfgenaam, komen wij in aanmerking voor het door u vastgestelde deel. Nadat alle rechten van anderen, zoals legaten, boedelkosten en overige schulden van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, wordt uw bezit wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de erfgenamen.

Wat is een fonds op naam?

Een fonds op naam is een zeer interessante schenkingsvorm wanneer u over een langere periode een substantiële bijdrage wilt leveren aan het werk en de missie van Rutgers. U bepaalt zelf de naam, het doel en de voorwaarden. Een prachtige manier om een zeer persoonlijke invulling aan uw gift te geven. Wij komen graag met u in contact om samen met u te kijken wat de mogelijkheden zijn en al uw ideeën, wensen of plannen te bespreken. 

Een testament opmaken

Een testament laten opmaken, gaat vrij eenvoudig waarbij het eerste oriënterende gesprek van een half uur bij de notaris gratis is. De verdere kosten zijn afhankelijk van uw wensen: hoe complexer uw testament, hoe hoger de kosten. Wanneer u de notaris bezoekt, moet u een geldig legitimatiebewijs meenemen. Wanneer u geen testament hebt laten opmaken, erven uw kinderen. Wanneer u geen kinderen hebt, erven uw familieleden. Wanneer u geen familie of andere erfgenamen hebt, gaat alles wat overblijft naar de Staat.

Samen kijken naar wat u kunt doen met uw nalatenschap

Wilt u samen bouwen aan een waardevolle invulling van uw nalatenschap of meer informatie? Neem dan contact op met onze fondsenwervers via 030 2313431 of stuur een mail naar geef@rutgers.nl .

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers