Rutgers over regeerakkoord

Goed nieuws: seksualiteit in het regeerakkoord! Het nieuwe kabinet zal de komende jaren blijven inzetten op seksuele gezondheid en rechten in Nederland én in de rest van de wereld.

Rutgers is positief gestemd dat met het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het budget voor internationale ontwikkeling omhoog zal gaan en dat daarbinnen seksuele en reproductieve gezondheid en rechten prioriteit blijft.

Nederland zal zich met andere woorden blijven inzetten voor universele toegang tot seksuele voorlichting en anticonceptie en de preventie van seksueel geweld.

Maar er is meer goed nieuws. De rechten van lhbti’ers, vrouwen en kwetsbare groepen worden erkend. De ophoging van het mensenrechtenfonds is een goede zaak, evenals blijvende inzet op noodhulp in tijden van crisis. 

Oegandees stel krijgt voorlichting (Jonathan Torgovnik)

Ton Coenen: “Nog altijd hebben wereldwijd 214 miljoen vrouwen behoefte aan anticonceptie, maar hebben hier geen toegang toe. Dit leidt ertoe dat wereldwijd 1 op de 4 zwangerschappen ongewenst of ongepland zijn. Als vrouwen wél kunnen kiezen, zouden ze vaak minder kinderen willen. Gezinsplanning draagt bij aan hun ontwikkeling, maar ook aan stabiliteit en economische groei in een land. Seksuele voorlichting en toegang tot anticonceptie zijn daarbij cruciaal, ook in tijden van humanitaire crisis. Daarom is het zo belangrijk dat Rutte III een bijdrage zal leveren aan seksuele gezondheid en rechten.”

Ook binnen Nederland krijgt seksualiteit - en alles daaromheen - een plek in de plannen. In het onderwijs wordt het kerndoel over seksualiteit en seksuele diversiteit verder aangescherpt. Scholen krijgen daarmee beter inzicht in wat er van hen wordt verwacht op het gebied van seksuele voorlichting. Een extra impuls op seksuele gezondheid in het kader van de preventie van ongeplande zwangerschappen staat gepland en is ook hoognodig, geeft Coenen aan: “Seksuele gezondheid begint met preventie en een positieve benadering van seksualiteit. Deze impuls sluit dan ook goed aan op het binnenkort te verschijnen en met het veld opgestelde Nationale actieplan soa/hiv/seksuele gezondheid.”

Om de ambitieuze plannen van het nieuwe kabinet op seksualiteit wereldwijd een succes te maken, zal Rutgers ook de komende jaren samen met de overheid de schouders eronder zetten. Rutgers ziet in de erkenning van de belangrijke rol van het Nederlands maatschappelijk middenveld in dit regeerakkoord dan ook het startschot voor een hernieuwde samenwerking.

Lees het regeerakoord 2017

Lees ook: Extra geld voor preventie van en hulp bij onbedoelde (tiener)zwangerschap

Reacties