Pagina’s: 259 | Door: Floor Bakker, Ine Vanwesenbeeck

Seksuele gezondheid in Nederland 2006

Bevolkingsonderzoek naar de seksuele gezondheid, de zorgbehoefte en het zorggebruik van Nederlanders tussen 19 en 69 jaar.

Omschrijving inhoud:
In dit boek worden de resultaten gepresenteerd van een grootschalig bevolkingsonderzoek naar de seksuele gezondheid, de zorgbehoefte en het zorggebruik van Nederlanders. De studie heeft betrekking op alle belangrijke aspecten van seksuele gezondheid.

Het belangrijkste streven van dit onderzoek is het verwerven van gedegen inzicht in vraag en aanbod op het veelzijdige terrein van de seksuele gezondheid, onder andere met als doel deze beter op elkaar aan te laten sluiten.