€ 225,00

Make a Move+ (eendaagse training)

Het programma richt zich op het bevorderen van seksueel gezond gedrag en het voorkomen van het plegen dan wel meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens van 14-21 jaar met een lichte verstandelijke beperking.

Voor wie?

Alleen professionals die een certificaat van Girls’ Talk+ of Make a Move hebben kunnen deze eendaagse training volgen. Professionals die niet aan deze voorwaarde voldoen kunnen de twee daagse training volgen.

Werkwijze

U krijgt actuele informatie over de seksuele ontwikkeling, het seksuele gedrag en seksuele risico's van jongeren in het algemeen en jongens met een LVB in het bijzonder. U raakt bekend met de counselende stijl van begeleiden en wat dat van u vraagt. Met behulp van kennisoverdracht, reflectie, het zelf doen en zelf uitvoeren van programmaonderdelen en het krijgen van gerichte feedback raakt u bekend met het programma en leert u hoe u het uit kunt voeren.

Daarnaast ontvangt u de programmahandleiding Make a Move+ met alle benodigde materialen op usb.

Wat levert deze training op?

Na het volgen van deze training kunt u het programma Make a Move+ in groepen jongens met een LVB uitvoeren:

  • u onderschrijft de doelstellingen, inhoud en werkwijze van het programma.
  • u heeft inzicht in het seksuele gedrag en seksuele risico’s van jongens met een LVB.
  • u heeft inzicht in uw eigen waarden, normen en opvattingen over seksualiteit en hoe deze de begeleiding kunnen beïnvloeden.
  • u heeft inzicht in de manier van leren van jongens met een LVB en u kunt het onderwerp seksualiteit en seksueel gedrag met de jongens op positieve wijze bespreekbaar maken.
  • u kunt de verschillende opdrachten in de jongensgroep introduceren en begeleiden.
  • u kunt aansluiten bij de vragen en belevingswereld van jongens en hen stimuleren om eigen ideeën en ervaringen in te brengen.
  • u kunt de benodigde randvoorwaarden realiseren.

Accreditatie SKJ

Accreditatie SKJ: 6 punten.

Data, locatie en kosten

Data:

  • 17 mei 2019 van 09:30 - 16:30 uur
  • 29 november 2019 van 09:30 - 16:30 uur

Locatie: Rutgers, Arthur van Schendelstraat 696 te Utrecht

Kosten eendaagse training: € 225,- per deelnemer (inclusief €45,- programmahandleiding en bijbehorend materiaal)

Aantal deelnemers: minimaal 10 en maximaal 14.

In company

Deze training kan in company worden gegeven, wanneer alle deelnemers eerder al een certificaat van de Make a Move of Girls’ Talk+ training hebben behaald. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Aanvraag in company training.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Voor professionals die met jongeren werken hebben we een nieuwsbrief. Meld u aan en ontvang 3 keer per jaar een update over trainingen, workshop, acties. Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Make a Move+ is een door Vilans erkende interventie op het niveau goed onderbouwd.

€ 225,00