Door: Rutgers WPF/Pharos

Lesmap Meisjesbesnijdenis

De lesmap biedt professionals zoals docenten handvatten om het voorkomen van meisjesbesnijdenis bespreekbaar te maken.

Deze lesmap is gericht op (schoolgaande) jongeren uit de etnische groepen die te maken hebben met meisjesbesnijdenis. De map besteedt aandacht aan de preventie van vrouwelijke genitale verminking oftewel meisjesbesnijdenis, de betekenis ervan in diverse culturen en de mogelijk schadelijke gevolgen ervan voor de seksuele gezondheid.

De lesmap sluit aan bij de reguliere seksuele vorming en past in vakken als biologie, levensbeschouwing en maatschappijleer. Het uit eindelijke doel van het lespakket is bij te dragen aan primaire en secundaire preventie van meisjesbesnijdenis.

Omvat

  • Algemene instructie
  • Werkvormen
  • Dvd met korte filmpjes en interviews
  • Folders over meisjesbesnijdenis voor de verschillende onderwijsniveaus

Beschrijving inhoud

Per onderwijsniveau worden bij de leeftijd en ontwikkeling passende werkvormen aangedragen. Bij het basisonderwijs gaat het met name over kennisoverdracht, bij de andere onderwijsvormen is er ook aandacht voor houding en vaardigheden. Bijzondere aandacht gaat uit naar het bespreekbaar maken van dit gevoelige thema op een leeftijdsadequaat wijze.

Op de dvd zijn verschillende korte filmpjes te zien waarin besneden meisjes en vrouwen vertellen over hun ervaring. Een paar ervaringsverhalen worden gekoppeld aan de rechten van de mens en een arts legt uit hoe het er bij verschillende soorten vrouwenbesnijdenis aan toe gaat.

De lesmap is ook in het Engels beschikbaar. Een Engelstalige versie van de lesmap kunt u downloaden via de knop 'Download'. 

Gerelateerde website