Pagina’s: 45 | Door: Rutgers

Lang leve de Liefde - Jij en de Media (vmbo) leerlingmagazine

Dit magazine leert jongeren van 13 tot 15 jaar kritisch te kijken naar geseksualiseerde en geïdealiseerde schoonheids beelden in de media - zoals in tijdschriften, op billboards, televisie of internet - en ze bewust te maken van de mogelijke negatiev

Omvat

Omschrijving inhoud

In twee lessen leren jongeren genuanceerder na te denken over seksualiteit en rolpatronen, met als uiteindelijk doel bij te dragen aan het voorkomen van seksuele grensoverschrijding.

In het magazine wordt naast informatie over seks in de media, ook tips gegeven hoe met die informatie om te gaan en komen leerlingen aan het woord. De lessen gaan over ‘Wat is echt’ -over stereotypen en beeldmanipulatie in de media- en ‘Jouw wensen en grenzen’ –over kritisch bekijken van mediabeelden en respectvol gedrag ten opzichte van jezelf en anderen.

‘Jij en de media’ sluit aan bij het lespakket Lang leve de Liefde Onderbouw, een lessencyclus die het maken van seksueel gezonde keuzes bevordert. Het lesmateriaal is afgestemd op de ervaring en het leerniveau van de leerlingen.

Gerelateerde downloads

http://youtu.be/7qGsbos0z10?t=4m10s

Gerelateerde websites

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers