Door: Ineke van der Vlugt en Sanna Maris

Kriebels op school (draaiboek)

Steeds meer basisscholen geven les over relationele en seksuele vorming, maar er bestaat vaak angst voor negatieve reacties van ouders. Door ouders al vroeg te betrekken bij en te informeren over het belang van relationele en seksuele vorming op de basiss

Seksuele opvoeding is een taak van ouders, maar de school kan ook een belangrijke rol spelen. Dit draaiboek is geschreven voor docenten, schoolmaatschappelijk werkers en andere professionals uit het basisonderwijs, maar is ook bruikbaar voor bijvoorbeeld opvoedondersteuners of GGD-medewerkers die een ouderbijeenkomst willen organiseren over seksuele opvoeding en seksuele vorming op de basisschool. De insteek is vooral positief en sluit aan bij de rollen van ouders en de seksuele ontwikkelingsfasen van kinderen.

Met dit draaiboek geven we suggesties hoe u ouders kunt betrekken bij de seksuele vorming en opvoeding van kinderen, bijvoorbeeld in het kader van de Week van de Lentekriebels. Met voorbeeldprogramma’s, casussen, tips en werkbladen.

Gerelateerde websites: