Juf, doet u ook aan seks?

Met dit lespakket kunnen pabodocenten aankomende leraren in het basisonderwijs zodanig toerusten dat zij in hun toekomstige vak goed kunnen omgaan met relationeel en seksueel gedrag van kinderen, hun eigen rol hierin onderkennen en relationele en seksuele vorming kunnen geven. Het uiteindelijke doel is dat kinderen op school een basis meekrijgen voor een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling.

Download lespakket

Omvat:

  • Digitaal lespakket bestaande uit vijf modulen en gebruikerstips voor docenten
  • Per module worden de volgende materialen aangeboden: inleidende werkvormen, casus, werkvormen in de klas, onderzoek in de praktijk, afsluitende werkvormen

Beschrijving inhoud:

 
De vijf modulen volgen dezelfde opbouw, waarvan probleemgestuurd leren het uitgangspunt is. De modulen kunnen los gebruikt worden, maar de modulen 2 en 3 vormen de kern van het geheel. Deze modulen komen idealiter in elk geval aan bod in het curriculum van de pabo. 
 

Module 1 De integere leerkracht

De student leert een veilig klimaat te creëren in de klas en ontwikkelt een goed gevoel voor afstand en nabijheid van leerlingen. 
 

Module 2 Situaties in de klas

De student kan situaties rondom relaties en seksualiteit in de klas herkennen en hier constructief op inspelen.
 

Module 3 Relationele en seksuele vorming: lesgeven

De student kan verantwoord lesgeven over relaties en seksualiteit, weet aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van de groep en kan rekening houden met gevoeligheden. 
 

Module 4 Afstemming in het team

De student heeft gereedschappen in huis om met het lerarenteam en externe organisaties samen te werken aan dit thema.
 

Module 5 Omgaan met ouders

De student heeft zicht op het belang van ouderbetrokkenheid rondom dit thema, kent de gevoeligheden en is in staat om met ouders samen te werken.
Het lespakket is allereerst geschikt voor gebruik binnen de vakgebieden: natuur & techniek, gezondheidskunde en pedagogiek/ontwikkelingspsychologie. Maar ook binnen bijvoorbeeld didactiek kan het pakket een plaats krijgen. Onderlinge afstemming tussen docenten van verschillende vakgebieden kan er voor zorgen dat de vijf modulen in verschillende vakken een logische plek vinden, zodat studenten gedurende hun opleiding alle stof tot zich kunnen nemen.
 

Jaar van uitgave:  2012