Teenagers

Tienerzwangerschappen

Rutgers, Soa Aids Nederland en Fiom hebben een gezamenlijk programma opgesteld om te bekijken welke leemtes er zijn in preventie en begeleiding bij tienerzwangerschappen. Dit doen we onder de noemer Impulsproject preventie ongewenste tienerzwangerschap en begeleiding tienermoeders (IPOT).

Download de hand-out van het inpulsproject 'Preventie ongewenste tienerzwangerschap en begeleiding tienermoeders'.

Om meer te weten te komen over contextuele factoren, scenario’s die leiden tot tienerzwangerschap en de ervaringen met keuzehulp en ondersteuning, hebben we in het kader van IPOT een kwalitatief onderzoek gedaan onder 18 professionals en 46 jonge Nederlandse, Surinaamse en Antilliaanse vrouwen.

Wat is de rol van jonge vaders bij tienerzwangerschap? Dit kwalitatieve onderzoek uit 2010 biedt inzichten over de rol en achtergrond van jongens bij ongeplande zwangerschappen.

 

Meer informatie