kranten

Zijn gedragsregels voor de seksuele omgang voldoende?

“Gedragsregels zijn nodig voor seksuele omgang” schrijft de NRC op 12 maart en citeert hierbij Ineke van der Vlugt van Rutgers. Dat klopt, maar gedragsregels zijn niet voldoende. Jongeren en docenten moeten hierover met elkaar in gesprek gaan. En gezamenlijk de gedragsregels ondersteunen en handhaven.

Artikel NRC 12 maart "Gedragsregels nodig voor seksuele omgang op scholen
Artikel NRC 13 maart "Soms knijpen ze zomaar in je kont"
BNR Radio 12 maart Ineke van der Vlugt licht het belang van deze gedragsregels toe

Sociale veiligheidsmonitor

In de sociale veiligheidsmonitor 2010-2012 komt naar voren dat 12% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs in en om de school te maken heeft met seksuele grensoverschrijding. Dit is hoger dan voorgaande jaren. Voor Rutgers is dit onacceptabel. Het opstellen en handhaven van duidelijke gedragsregels in de seksuele omgang kan bijdragen aan preventie. Naast gedragsregels is het ook belangrijk dat docenten in gesprek gaan met leerlingen over wat wel of niet acceptabel en respectvol seksueel gedrag is. Jongeren kunnen hierbij zelf voorbeelden aandragen en met elkaar in discussie gaan over gewenste normen en waarden. Ook zullen leerlingen moeten leren hoe ze over seksuele wensen en grenzen kunnen communiceren met elkaar.

Kerndoelen onderwijs

Sinds 1 december 2012 hebben scholen de plicht ook aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Deze zijn expliciet aan de kerndoelen voor het onderwijs toegevoegd. Zorg dragen voor een veilig schoolklimaat hoort bij de pedagogische taak van het onderwijs. Aandacht voor de seksuele weerbaarheid van leerlingen mag hierin niet ontbreken. Hiertoe heeft Rutgers geschikte onderwijsmethoden ontwikkeld. Zie ook www.seksuelevorming.nl.

Standpunt van Rutgers over aanpassing kerndoelen
Kritische kanttekeningen

Reacties