Man leest krant

Wijzer in de Liefde, handleiding voor seksuele voorlichting aan nieuwkomers, is geactualiseerd en beschikbaar

Het draaiboek Wijzer in de Liefde, een handleiding voor seksuele voorlichting aan nieuwkomers, is geheel vernieuwd en aangevuld met actuele informatie, passende werkvormen en beeldmateriaal. Rutgers heeft dit in het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders tot stand gebracht, in samenwerking met GGD GHOR Nederland, Pharos en een klankbordgroep van ervaren professionals in publieke gezondheid.

Wijzer in de liefde is vooral geschikt voor jongeren en jong volwassen nieuwkomers tot 30 jaar. Met enige aanpassing kan het materiaal ook gebruikt worden voor een nog jongere of oudere nieuwkomersgroep.

Thema´s Wijzer in de Liefde

Er zijn zeven relevante hoofdthema’s (seksuele ontwikkeling, relaties, geboorteregeling, soa, weerbaarheid, seksuele diversiteit en meisjes- en jongensbesnijdenis) opgenomen met een mogelijkheid tot verdieping. In de werkvormen en informatie is rekening gehouden met diversiteit in opleidingsachtergrond en kennisniveau van de deelnemers. Ook zijn er tips en handvatten voor voorlichters opgenomen hoe cultuursensitief met de thema´s om te gaan.

Achtergrondinformatie

De afgelopen jaren hebben nieuwe groepen vluchtelingen hun toevlucht gezocht in Nederland. Zij hebben veelal weinig seksuele voorlichting gehad, zijn minder vertrouwd met de vrijere seksuele moraal in Nederland en niet altijd goed op de hoogte van de omgangsvormen en wet- en regelgeving in Nederland.

Voor Nederlanders is praten over relaties en seksualiteit redelijk gewoon, maar voor nieuwkomers allesbehalve vanzelfsprekend. Daarnaast blijken veel nieuwkomers kwetsbaarder voor seksuele risico’s als onbedoelde zwangerschap, onveilige abortus, seksuele dwang of uitbuiting, seksueel geweld, soa/ hiv of vrouwelijke genitale verminking.

Evaluatie

Het draaiboek is hier verkrijgbaar. Rutgers zal in 2019 het gebruik gaan monitoren en waar gewenst het materiaal verder aanpassen en verbeteren.

Meer informatie of vragen? Kijk op onze website of mail naar office@Rutgers.nl.

Reacties