Voorbereiding richtlijn over seksuele ontwikkeling van start

De 15e richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming gaat over seksuele ontwikkeling. Wat moeten jeugdprofessionals weten over seksuele ontwikkeling? Hoe kun je kinderen, jongeren en hun ouders ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling? Wat kun je doen als er iets is wat dat in de weg staat en hoe maak je seksueel gedrag bespreekbaar? Op die vragen geeft de toekomstige richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming over seksuele ontwikkeling antwoorden. De komende twee jaar buigen Rutgers en TNO, ontwikkelaars van deze richtlijn, zich samen met cliënten, professionals en deskundigen over de precieze inhoud. De Richtlijn Seksuele ontwikkeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming wordt begin 2020 verwacht.

Handvatten

De ontwikkelaars hebben zich tot doel gesteld om een richtlijn op te leveren die jeugdprofessionals handvatten geeft om enerzijds een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren te ondersteunen en anderzijds inzicht te geven in wat zij kunnen doen als er iets is wat dat in de weg staat. Kinderen en jongeren die met jeugdhulp of jeugdbescherming te maken krijgen, hebben soms al best veel meegemaakt en kunnen daardoor kwetsbaar zijn voor seksuele risico’s en problematisch seksueel gedrag. Bijvoorbeeld omdat hun gezinsklimaat niet altijd even ondersteunend is geweest. Hoe signaleer je als jeugdprofessional wat er aan de hand is en wat doe je vervolgens als je dat weet, ook daar geeft de toekomstige richtlijn antwoord op.

Lees verder op seksindepraktijk.nl

Reacties