kranten

Vooraankondiging: Week van de Lentekriebels 18 t/m 22 maart 2013

Van 18 tot en met 22 maart staan lessen over relaties en seksualiteit, seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid centraal tijdens de landelijke ‘Week van de Lentekriebels’. Op basisscholen wordt zo de basis gelegd voor een gezonde seksuele ontwikkeling van jonge kinderen en een goede invulling gegeven aan de nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs.

Kriebels in je buik, het verschil tussen vriendschap en verliefdheid, weerbaarheid, respect voor een ander, verliefd worden op iemand van hetzelfde geslacht, beelden in de media en waar baby’s vandaan komen: Tijdens de Week van de Lentekriebels gaat het hierover in de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. Dit gebeurt op een manier, die past bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen en aansluit bij hun seksuele ontwikkeling.

Seksualiteit verplicht in het lesprogramma

Kinderen zijn nieuwsgierig, stellen vragen en worden al jong geconfronteerd met geseksualiseerde beelden. Het is daarom belangrijk dat kinderen, zowel thuis als op school, worden ondersteund in een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling. Zo leren ze gezondere keuzes maken, beter hun wensen en grenzen aangeven en worden ze weerbaarder. In de Week van de Lentekriebels krijgen leerlingen de kans om positieve normen en waarden te ontwikkelen met respect voor diversiteit. De overheid steunt deze lessen: seksualiteit en seksuele diversiteit zijn begin december 2012 toegevoegd aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Vanaf nu zijn alle basisscholen verplicht aandacht te besteden aan deze onderwerpen.

Vernieuwd lespakket Relaties & Seksualiteit

Om basisschoolkinderen te ondersteunen in hun relationele en seksuele ontwikkeling is het lespakket Relaties & Seksualiteit van Rutgers vernieuwd. Dit lespakket geeft vorm aan de lessen in de Week van de Lentekriebels aan de hand van de thema’s lichamelijk zelfbeeld, voortplanting en gezinsvorming, sociale en emotionele ontwikkeling en seksuele weerbaarheid. Door deze lessen kunnen kinderen zich ontwikkelen tot personen met respect voor zichzelf en anderen, die zich bewust zijn van hun eigen en andermans gevoelens, wensen en grenzen, opvattingen en mogelijkheden en steeds betere beslissingen nemen op het gebied van relaties en seksualiteit.


Noot voor de redactie:
Meer informatie: www.weekvandelentekriebels.nl of neem contact op met de afdeling Communicatie van Rutgers via (030) 231 34 31, mobiel: (06) 46 19 35 49 of communicatie@rutgerswpf.nl
Volg de Week van de Lentekriebels op Twitter: @seksuelevorming (#WvdL).
Foto’s en het logo zijn te downloaden op www.weekvandelentekriebels.nl/pers
Graag bij plaatsing de naam van de fotograaf vermelden:  Leonie van de Mortel

Landelijke opening: Maandag 18 maart 2013 11.00-11.15 uur door de wethouder van Volksgezondheid, dhr. V. Everhardt. Tijdens de opening worden door alle leerlingen ballonnen opgelaten en een optreden gedaan met zang en dans. Aansluitend wordt in groep 8 tot 12.00 uur een les gegeven over puberteit (de pers mag hierbij aanwezig zijn). 
Basisschool de Twaalfruiter, Kweektuinlaan 11, Vleuten
Contactpersoon: Eef Brakker, teamleider onderbouw
Telefoonnummer: 030-6668052

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers