kranten

Verbetering seksuele gezondheid voor 10 miljoen jongeren in ontwikkelingslanden

Jongeren in 7 ontwikkelingslanden krijgen de komende jaren onder andere seksuele voorlichting, toegang tot veilige abortus en vrijwillige hiv-testen, en er komt aandacht voor preventie van de overdracht van hiv van moeder op kind. Rutgers en 7 alliantiepartners maken dit mogelijk met subsidie van het ministerie van Buitenlandse zaken. Hoe?

SRHR Alliantie

Rutgers was al penvoerder van het ‘Unite for Body Rights’-programma (UFBR), ook gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor 2011-2015. Het UFBR-programma wordt uitgevoerd door 5 organisaties (Rutgers, AMREF,  CHOICE for youth and sexuality, dance4life en Simavi) in de zogenaamde SRHR Alliance.

Nieuwe alliantie

Toen vorig jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken €125 miljoen aan subsidie beschikbaar kwam, is er een nieuwe alliantie gevormd van de 5 eerder genoemde organisaties, uitgebreid met IPPF en STOP AIDS NOW!, en Child Helpline International als technische partner. De nieuwe Youth Empowerment-alliantie diende een voorstel voor het zogenaamde ASK-programma in voor een bedrag van bijna 40 miljoen euro voor drie jaar. Wederom is Rutgers penvoerder van dit nieuwe samenwerkingsverband.

ASK-programma

‘ASK’ is een afkorting van ‘Access, Services and Knowledge’ (Toegang, Zorg en Kennis). In het ASK-programma bouwen we voort op het UFBR-programma. Belangrijk verschil is dat het nieuwe programma zich richt op de directe toegang voor, dienstverlening aan en kennis voor jongeren, zonder tussenkomst van intermediars. Jongeren zijn ook nadrukkelijk actor in het hele programma, niet alleen deelnemer. Het programma wordt uitgevoerd in Ethiopië, Kenia, Oeganda, Senegal, Ghana, Indonesië en Pakistan.

Aanpassing

Eind november 2012 maakte het ministerie bekend dat dit voorstel was gehonoreerd, echter voor 75% van het gevraagde bedrag. Omdat dus niet het hele gevraagde bedrag beschikbaar kwam, maakte dit het herzien van het voorstel noodzakelijk. Een aangepaste voorstel werd ingediend voor 29 miljoen euro en deze keer is het in zijn geheel goedgekeurd, wat het ministerie bekend maakte tijdens een meeting op 11 februari 2013.

Kick-off

De Youth Empowerment-allantie wilde snel met het ASK-programma van start gaan en ondanks dat de goedkeuring nog op zich liet wachten, was er toch al een kick-off meeting gehouden in januari. Deze kick-off was een eerste kennismaking van alle partnerorganisaties. Een vervolgbijeenkomst is gepland voor februari om dan de samenwerking verder vorm te geven, overeenstemming te krijgen over visie en kernbegrippen, en de synergie met het UFBR-programma zoveel mogelijk te benutten. Ook onderzoeken de partners dan de gezamenlijke ontwikkeling en gebruik van bepaalde instrumenten of producten (zoals e-mail&mobile (E&M) Health applicaties). In de 7 landen zullen zullen in de komende maanden ook kick-offs plaatsvinden.

Business as usual

Tegelijkertijd gaan de reguliere werkzaamheden voor het UFBR-programma gewoon door. Het opstellen van het  jaarverslag, maar ook  de voorbereidingen voor de tussentijdse evaluatie zijn op dit moment in volle gang. En in november 2012 vond de tweede vergadering van de ‘National Programme Coordinators' plaats. Daar wisselden de 9 landencoördinatoren hun ervaringen uit met de staf in Nederland. Ook kwam de voortgang van het UFBR-programma uitgebreid aan bod, waaronder monitoring en evaluatie, beleidsbeïnvloeding, jongerenparticipatie en het managen van de alliantie zelf.

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers