Vaderschapsverlof belangrijk onderwerp in verkiezingen

D66 kwam deze week naar buiten met het nieuws dat ze 3 maanden betaald verlof willen hebben voor vaders die net een kind hebben gekregen. Het gonsde al langer in Den Haag dat gelijke verdeling van arbeid en zorg een verkiezingsthema zou worden en de toon lijkt met deze aankondiging van D66 gezet.

Momenteel krijgen vaders 2 dagen kraamverlof vlak na de bevalling, betaald door de werkgever. Hier komen in 2019 nog 3 dagen kraamverlof bij, betaald door de overheid. Nederland bungelt daarmee onderaan de Europese ranglijst waar vaders gemiddeld 8 weken verlof krijgen bij de geboorte van hun kind.  

Arbeid/zorg verdeling

Het signaal dat de Nederlandse overheid geeft aan jonge vaders is dat de moeder hoofdouder en primaire verzorger is en de vader de kostwinner; en dat terwijl Nederland zich zo profileert als geëmancipeerd land. In de afgelopen 15 jaar is er niets veranderd in de arbeid/zorg verdeling tussen mannen en vrouwen: vrouwen besteden 2 keer zoveel tijd aan zorg dan mannen.

Nederland lijkt nog steeds niet in staat om vrouwen aan de top te krijgen en voor veel vrouwen is de geboorte van het eerste kind het moment waarop zij stoppen of (veel) minder gaan werken. Zonder substantiële verandering in beleid op het gebied van verlof zal er geen fundamentele verandering komen in de arbeid/zorg-verdeling en emancipatie in Nederland. 

Gelijke start moeders en vaders

Rutgers pleit voor een gelijke start voor moeders en vaders om betrokken te zijn bij de eerste maanden van de baby.
Een gelijke start betekent dat mannen en vrouwen even lang verlof moeten krijgen, dat niet uitwisselbaar en goed betaald is. In een panelonderzoek van Rutgers blijkt dat driekwart van de jongeren onder de 35 jaar vóór verdere uitbreiding van het vaderschapsverlof is. Dus de jonge generatie ziet graag verandering in de mogelijke verdeling van arbeid en zorg. Ook in een Motivaction onderzoek van WOMEN Inc. staat dat vaders nu geen verlof opnemen, ondanks dat rond de 60% procent van de mannen meer tijd aan zijn gezin wil besteden, door praktische en financiële bezwaren. Zo denken veel mannen dat hun werkgever hen niet of nauwelijks zou toestaan om minder te gaan werken. Een ander patroon is dat veel vrouwen hun eigen inkomen afwegen tegen de kosten van kinderopvang, in plaats van het gezamenlijk inkomen. Daardoor gaan zij vaak minder werken of stoppen zelfs helemaal. Door vaderschapsverlof te verlengen wordt de zorg en ook de kinderopvang een gezamenlijke verantwoordelijkheid, en kan dit patroon worden doorbroken.  

De onderzoeken, onder zowel vaders als jongeren, geven aan dat Nederland klaar is voor een uitbreiding van het vaderschapsverlof. Het is nu aan de politiek om er voor te zorgen dat alle kinderen een gelijke start met hun vader kunnen hebben. 

Lees meer

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers