Iemand die de krant leest

Survey onderzoek bi+ personen

Vandaag is het rapport verschenen van een grootschalig survey onderzoek onder bijna 3000 bi+ personen. Bi+ personen zijn mensen die zich aangetrokken voelen tot meerdere genders, voor wie gender geen rol speelt, of mensen die zichzelf biseksueel, panseksueel, heteroflex, bi+ of queer noemen. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bi+ onderzoeksconsortium van 10 prominente onderzoekers onder aanvoering van Laura Baams (RUG) en Hanneke de Graaf (Rutgers). 

Het onderzoek laat zien dat veel bi+ personen te maken krijgen met vooroordelen en negatieve reacties en dat dit samenhangt met een verminderd mentaal welbevinden. Ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland hebben bi+ gevoelens of ervaringen. Hopelijk gaat dit onderzoek bijdragen aan meer erkenning en zichtbaarheid. Op dit moment wordt er ook een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder Bi+ personen. De rapportage hiervan zal in het najaar van 2021 verschijnen.

Klik hier voor de volledige rapportage

Reacties