State of the World Fathers 2017

Vandaag publiceert MenCare het internationale rapport State of the World Fathers 2017. Het rapport geeft aan dat het tijd is voor wereldwijde actie zodat vaders de kans krijgen om te zorgen en moeders om te werken.

De rol van vaders wereldwijd in zorg en opvoeding

Met bijna 100 onderzoekstudies, rapporten en gegevens uit vrijwel elk land wordt aangetoond dat er nog een lange weg te gaan is voordat mannen en vrouwen, moeders en vaders de taken eerlijk verdelen. In geen enkel land is er sprake van een gelijke verdeling tussen betaald werk en zorgtaken tussen vaders en moeders. En, als we zo doorgaan, duurt het nog 75 jaar voordat mannen en vrouwen gelijk betaald worden.

Nederland loopt ver achter als het gaat om vaderschapsverlof. De overheid en werkgevers hebben als taak om het aantrekkelijker te maken voor vaders om voor de kinderen te zorgen en zo gelijkwaardig ouderschap te stimuleren. Ouders kunnen vervolgens zelf aan de keukentafel tot afspraken over taakverdeling komen. Vaders hebben er recht op om voor hun kinderen te zorgen, net zo goed als moeders recht hebben op eerlijke carrièrekansen. Dat ook vaders een rol spelen in zorg en opvoeding is belangrijk, omdat uit onderzoek is gebleken dat betrokken vaderschap vanaf de geboorte bijdraagt aan een betere ontwikkeling van kinderen, minder huiselijk geweld tegen kinderen, een groter welzijn voor vaders, moeders en kinderen en gelijke kansen voor iedereen.

In Nederland werken 25 organisaties, waaronder Rutgers, samen om het betaalde vaderschapsverlof uit te breiden en meer aandacht te krijgen voor het belang van betrokken vaders. Voor meer informatie: https://www.vaderzoektverlof.nl/ en https://www.rutgers.nl/nieuws-opinie/campagnes/vaderschapsverlof

MenCare is een wereldwijde vaderschapscampagne, gecoördineerd door Promundo en Sonke Gender Justice, in samenwerking met Save the Children en MenEngage Alliance.

Het State of the World Fathers (SOWF) 2017 rapport is opgesteld door Promundo, en is het vervolg op SOWF 2015. Dat was het eerste wereldwijde overzicht van al het onderzoek dat gedaan is naar vaders. Lees het hele 2017 rapport hier: http://sowf.men-care.org/

Reacties