kranten

Sexpert: Een representatieve bevolkingstudie over seksuele gezondheid in Vlaanderen

Wetenschappers van de UGent, KU Leuven en het UZGent stelden onlangs in het Vlaams Parlement de resultaten voor van een studie over seksuele gezondheid in Vlaanderen.

Het betreft de eerste wetenschappelijk studie die bij een representatieve groep van de Vlaamse bevolking op een uitgebreide manier betrouwbare gegevens verzamelt over een brede waaier aan seksgerelateerde thema’s zoals kinderwens, ervaringen bij ‘de eerste keer’, seksuele praktijken, vreemdgaan, masturbatie, orgasme, seksuele disfuncties (zoals erectiestoornissen, pijn bij het vrijen), ervaringen met seksueel geweld. Deze studie levert de representatieve gegevens die tot nog toe ontbraken om een gericht seksueel gezondheidsbeleid in Vlaanderen te inspireren.

De resultaten

De seksuele gezondheid van de Vlaming: een overwegend positief verhaal

 • De meeste respondenten ervaren hun gezinsklimaat als eerder open met betrekking tot seks en relaties. Jongeren praten meer over seks en relaties in hun gezin dan dat ze daar behoefte aan hebben.
 • Vlamingen zijn gemiddeld tevreden over hun seksleven. Soa’s komen relatief weinig voor en ook tienerzwangerschappen zijn heel erg zeldzaam.
 • Vlamingen hebben gemiddeld 1 keer per week seks.
 • De meeste respondenten hebben hun ‘eerste keer’ seks als positief ervaren.

Mannen en vrouwen: verschillen in een context van gelijkheid

 • Mannen vinden seks iets belangrijker dan vrouwen maar mannen en vrouwen zijn even tevreden over hun seksleven.
 • Mannen hebben gemiddeld 9 partners doorheen hun leven, vrouwen gemiddeld 5. Toch is het meest voorkomende antwoord op de vraag ‘hoeveel sekspartners heb je doorheen je leven gehad?’ zowel bij mannen als vrouwen ‘één’.
 • Mannen masturberen vaker (een tot meerdere keren per week) dan vrouwen (een tot meerdere keren per maand).
 • Van de mannen heeft 90% altijd een orgasme tijdens seks in vergelijking met 50% van de vrouwen. Van de vrouwen heeft 15% en van de mannen 3% nooit een orgasme tijdens seks.

Seksuele disfuncties?

 • Vrouwen rapporteren meer seksuele disfuncties dan mannen: 8% van de mannen, 20% van de vrouwen.
 • Mannen hebben vooral last van ‘te veel zin in seks’, ‘te snel klaarkomen’, of ‘het niet kunnen krijgen/aanhouden van een erectie’.
 • Vrouwen hebben vooral last van ‘geen orgasme kunnen krijgen’, ‘te weinig zin in seks’, ‘niet vochtig worden of het onvoldoende vochtig blijven van de vagina’.
 • Weinig mensen zoeken hulp voor seksuele problemen: 1/10 mannen en 1/5 vrouwen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag (i.e. SGG)

 • Vrouwen rapporteren vaker dan mannen SGG. Vóór de leeftijd van 18 jaar is dat respectievelijk 22% en 11%; na de leeftijd van 18 jaar betreft het 14% van de vrouwen en 2% van de mannen
 • Meestal gaat het om één dader die bovendien gekend is door het slachtoffer.
 • Ervaringen met SGG vóór de leeftijd van 18 jaar gaan samen met een minder goede fysieke en mentale gezondheid, maar niet met een minder goede seksualiteitsbeleving.

De seksuele start

 • De huidige generatie jongvolwassenen start vroeger met seks, maar ze zijn er daarom niet minder klaar voor: De leeftijd waarop men de eerste keer geslachtsgemeenschap had, is gedaald. Bij 65-plussers was dat op 21-jarige leeftijd. Bij de jongvolwassenen (18-29 jaar) is dat gemiddeld op 17 jaar. Maar gemiddeld genomen duurt het traject van de eerste tongzoen tot aan de eerste keer geslachtsgemeenschap, even lang bij alle leeftijdsgroepen.

Reproductief welzijn

 • Eén op vier van de zwangerschappen is ongepland. Zeven op tien van deze ongeplande zwangerschappen is ook ongewenst. Nagenoeg alle vrouwen en mannen die beslissen het kind te houden, zien het kind uiteindelijk als gewenst
 • Eén op tien van de zwangerschappen eindigt in een miskraam
 • Eén op twintig zwangerschappen eindigt in een abortus

De studie

De Sexpert-studie is gebaseerd op een representatieve steekproef van 1832 Vlamingen met een leeftijd tussen 14 en 80 jaar. De steekproef bestaat uit evenveel jongeren (14-25j), volwassenen (26-49) en deelnemers ouder dan 49 jaar, zodat over elk van deze groepen betrouwbare uitspraken kunnen gedaan worden. Op toevallige basis werden adressen geselecteerd die via het Rijksregister verkregen werden. De respondenten werden thuis bezocht door een interviewer die een uitgebreide vragenlijst afnam (duurtijd: 1 tot maximum 3u). Om zoveel als mogelijk sociaal wenselijke antwoorden te vermijden, vulden de respondenten alle gevoelige gegevens zelf in op een laptop zonder tussenkomst van de interviewer. De Sexpert-studie omvatte behalve een klassieke vragenlijst, tevens ook het verzamelen van speekselstalen. Op basis van die speekselstalen kan op termijn ook nagaan worden in welke mate hormoonwaarden (testosteron, cortisol en androsteendione) en hormoongevoeligheid samenhangen met seksuele gezondheid.

Met de steun van het IWT, Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

Een boek met de volledige resultaten kan besteld worden.

Contactpersoon voor meer informatie:

Alexis Dewaele, Universiteit Gent, Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie – 09 264 94 43 of 0486 46 72 69 – alexis.dewaele@ugent.be

Sensoa

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers