kranten

Rutgers werkt nu ook aan de seksuele gezondheid van LHBT’ers

Sinds juni 2012 werkt Rutgers nog explicieter aan de seksuele gezondheid van LHBT’ers. LHBT staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Na de opheffing van Schorer in maart 2012, hebben Rutgers en Soa Aids Nederland een aantal activiteiten overgenomen gericht op de seksuele gezondheid van LHBT’ers. Dit doen zij in opdracht van RIVM/Centrum Infectieziektenbestrijding (CIb).

In aansluiting op het gezamenlijk jongerenprogramma dat Soa Aids Nederland en Rutgers al uitvoeren, zijn inmiddels al een aantal activiteiten specifiek voor LHBT-jongeren ontwikkeld en uitgevoerd. Zo is er een onderzoek naar de informatiebehoefte onder LHBT-jongeren uitgevoerd, is de informatie op sense.info aangepast en uitgebreid, en zijn verschillende campagnes uitgebreid met specifiek op LHBT-jongeren gerichte uitingen.

Rutgers heeft daarnaast als taak het in kaart brengen van actuele kennis en inzichten over de seksuele gezondheid van LHBT’ers. Ook treft Rutgers voorbereidingen voor de uitvoering van de eerste Survey Seksuele gezondheid onder deze groep. In voorbereiding is het rapport Wat maakt het verschil? Diversiteit in de seksuele gezondheid van LHBT’ers, dat – naast de uitkomsten van de survey – moet gaan dienen als basis voor de programmering en de werkzaamheden vanaf 2013.

In januari 2013 hebben Rutgers en Soa Aids Nederland een enquête uitgezet onder GGD- en Sense-professionals. Het doel van die enquête is de ervaringen en de ondersteuningsbehoefte te inventariseren van Sense-medewerkers en gezondheidsbevorderaars bij het werken aan de seksuele gezondheid van LHBT’ers en het gebruiken van specifieke interventies. De organisaties zullen de uitkomsten van die enquête vervolgens benutten voor een gericht aanbod aan die professionals.

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers