kranten

Rutgers spreekt op VN vergadering

Activisten en diplomaten van overal ter wereld zijn in New York waar de 59e VN Commissie voor Vrouwen (CSW59) samenkomt van 9 tot 20 maart 2015. Omdat Rutgers de speciale ECOSOC status heeft bij de Verenigde Naties, hebben wij spreektijd tijdens deze vergadering.

A father helps his son with his homeworkVanaf 8 maart, internationale vrouwendag, bekijken activisten, regeringen, ngo's en internationale agentschappen hoever we zijn met gendergelijkheid. Tijdens de vierde Vrouwenconferentie in Beijing in 1995 hebben landen afspraken gemaakt over hoe gendergelijkheid er uit moet zien. Er is echter nog geen enkel land die alle afspraken is nagekomen.

Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen, en werken vaker in slechte banen. Een derde van alle vrouwen heeft tijdens haar leven last van fysiek of seksueel geweld. En vanwege het uitblijven van goede voorzieningen voor het realiseren van reproductieve rechten en gezondheid sterven elke dag 800 vrouwen aan complicaties tijdens zwangerschap of bevalling. Twintig jaar na Beijing blijven de afspraken daar gemaakt een bron van inspiratie.

CSW59 kijkt naar waarom we nog niet verder zijn met het implementeren van de afspraken uit 1995 en het bereiken van gendergelijkheid. De conferentie gaat ook op zoek naar waar de kansen liggen voor vrouwenrechten binnen de ontwikkelingsagenda na 2015.

Post 2015 agenda

De millenniumdoelen worden in September vervangen door een nieuwe ontwikkelingsagenda met duurzame ontwikkelingsdoelen. Rutgers steunt anderen in de oproep voor een apart ontwikkelingsdoel gericht op gendergelijkheid. Ook moet gelijkheid van mannen en vrouwen verankerd zijn in alle andere doelen.

MenCare+

Beleidsbeïnvloeders en inhoudelijke experts van Rutgers zijn in New York. Met onze ECOSOC status hebben we spreektijd tijdens de algemene vergadering en we hebben ook een geschreven verklaring ingediend. Deze verklaring is opgesteld samen met vertegenwoordigers van het MenEngage netwerk.

Op donderdag 12 Maart organiseert Rutgers samen met de partners van het MenCare+ programma een speciaal parallel event over Achieving Gender Equality by Engaging Men. Deze bijeenkomst zal zich richten op wat genderongelijkheid veroorzaakt, en wat we er aan kunnen doen door mannen te betrekken bij het bereiken van gendergelijkheid.

Reacties