man leest krant

Rutgers roept Pools parlement op om abortusvoorzieningen niet verder te beperken

Rutgers ondertekent vandaag met meer dan 200 organisaties een gezamenlijk statement waarin grote zorg wordt geuit over het verder inperken van de reproductieve rechten in Polen. De organisaties roepen leden van het Poolse parlement op om te luisteren naar Poolse vrouwen en de nieuwe “Stop Abortion”-wet niet aan te nemen. Dit wetsvoorstel beperkt de gronden waarop abortus legaal uitgevoerd mag worden, waardoor er levens in gevaar komen en mensenrechten worden geschonden.

Polen heeft momenteel al een van de meest strenge abortuswetgeving van Europa. Abortus is nu alleen wettelijk toegestaan als het leven of de gezondheid van een vrouw in gevaar is, als er ernstige afwijkingen aan de foetus zijn vastgesteld of als de zwangerschap het gevolg is van verkrachting of een ander misdrijf, zoals incest. Zelfs in die situaties waarbij een abortus toegestaan is, zijn er verschillende barrières die in de praktijk vrouwen toegang tot deze zorg beperken.

In de nieuwe wet zou abortus niet langer zijn toegestaan voor vrouwen die de diagnose hebben gekregen dat de foetus een ernstige of zelfs fatale afwijking heeft. In 2016 werd 96% van de abortussen op die grond uitgevoerd. Veel vrouwen kunnen al geen abortuszorg krijgen in Polen en zijn gedwongen naar het buitenland te reizen. Dit wetsvoorstel perkt de toegang tot abortus nog verder in en treft in het bijzonder vrouwen met lage inkomens en uit plattelandsgemeenschappen.

Mensenrechtenschendingen

In de oproep aan het Poolse parlement stellen de 203 ondertekenaars dat: “het verbieden van toegang tot veilige, legale abortus een aantal internationaal erkende mensenrechten schendt, waaronder het recht op leven, op gezondheid en gezondheidszorg, op privacy en bescherming tegen onmenselijke of  vernederende zorg.” Lees het volledig statement.

 

Reacties