kranten

Rutgers over onderzoek versus voorlichting (2)

Vandaag staat in NRC Handelsblad onze reactie op het opinieartikel van Arjet Borger. Voorlichting Rutgers richt zich op ontwikkeling, niet cijfers.

Met verbazing lazen wij het opinieartikel van Arjet Borger in het NRC Handelsblad van vrijdag 18 oktober. Zij uit haar afkeuring over het gebruik van onderzoekcijfers in de seksuele voorlichting van Rutgers (kennis- en adviescentrum seksualiteit). Borger baseert zich op onjuistheden en doet onterechte aannames. Hoewel het aanlokkelijk lijkt om deze één voor één te weerleggen, geven wij op deze plek liever een inhoudelijke reactie.

Borger heeft het in haar artikel over een gemiddelde leeftijd voor seks, terwijl Rutgers liever kijkt naar de mediane leeftijd. Uit ons onderzoek ‘Seks onder je 25e’ (2012) blijkt dat met 17,1 jaar de helft van de jongeren ervaring heeft met seksuele gemeenschap. Een cijfer dat wij in voorlichting aan jongeren maar spaarzaam gebruiken. Ervaring met seks kan namelijk niet zomaar verbonden worden aan leeftijd, maar is afhankelijk van persoonlijke ontwikkeling, wij onthouden ons dan ook zoveel mogelijk van het normeren ervan.

Borger onderschat in haar artikel jongeren, door aan te nemen dat zij zich meer door cijfers laten leiden dan door hun eigen wensen en grenzen. Juist dat laatste is speerpunt in onze werkwijze. Als jongeren betrouwbare informatie krijgen over hun lichaam, seksualiteit en relaties, kunnen zij verantwoorde keuzes maken, rekening houdend met hun eigen en andermans wensen en grenzen. Dan zijn zij goed voorbereid om met de juiste vaardigheden gelijkwaardige en respectvolle relaties aan te gaan. Vóórdat zij seksueel actief worden.

Daarom vindt Rutgers dat jongeren recht hebben op betrouwbare, eerlijke en onafhankelijke informatie over seksualiteit. In Nederland heerst nu al enkele decennia een steeds meer open cultuur ten aanzien van praten over seksualiteit. Tegelijkertijd zijn jongeren niet op jongere leeftijd seksueel actiever dan jaren geleden.

Wij zoeken voortdurend het debat op over het seksuele gezondheidsbeleid in Nederland, want wij zijn het met Borger eens dat het hoog tijd is voor een goede invulling daarvan. Seksualiteit is een basaal onderdeel van ieders leven. Te beginnen bij het bevorderen van een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren.
 

Dianda Veldman, directeur Rutgers
Ineke van der Vlugt, programma coördinator Rutgers

Reacties