kranten

Rutgers over onderzoek versus voorlichting (1)

In een opinieartikel in het NRC Handelsblad van vrijdag 18 oktober uit Arjet Borger haar afkeuring over de werkwijze en de representativiteit van het onderzoek van Rutgers (kennis- en adviescentrum seksualiteit). Het artikel van Borger is echter gebaseerd op onjuistheden en onterechte aannames.

Zo spreekt Rutgers in haar onderzoeken nooit over een gemiddelde leeftijd voor seks; is het onzin dat veilig vrijen omschreven zou zijn “enkel ter preventie van soa en hiv”; krijgt Rutgers op jaarbasis geen 12 maar ruim 2 miljoen euro instellingssubsidie van het ministerie van VWS; en gaat onze informatie naast seks juist altijd over respectvolle vriendschappen en gelijkwaardige relaties.

Borger heeft het in haar artikel over een gemiddelde leeftijd voor seks, waar Rutgers het toch duidelijk over de mediane leeftijd heeft. Omdat ervaring met seks niet zomaar verbonden kan worden aan leeftijd, maar afhankelijk is van persoonlijke ontwikkeling, onthoudt Rutgers zich zoveel mogelijk van het normeren ervan. Wij stellen daarom niet dat “de gemiddelde leeftijd voor seks 17 jaar is”, maar dat “met 17,1 jaar de helft van de jongeren ervaring heeft met seksuele gemeenschap”.

Los daarvan onderschat Borger jongeren door aan te nemen dat ze zich meer door cijfers laten leiden dan door hun eigen wensen en grenzen. Juist dit laatste is speerpunt in onze werkwijze. In eerste instantie leren wij jongeren over vriendschappen en relaties, respect en gelijkwaardigheid. Vervolgens benadrukken we dat seks alleen leuk is als je het allebei wil, je je veilig en vertrouwd voelt, je zowel wensen als grenzen kunt aangeven die vervolgens door de ander (en jezelf) zullen worden geaccepteerd.

Rutgers streeft er naar om informatie aan te bieden, passend bij de leeftijd. In de praktijk blijkt dit vaak lastig. Want wat is passend bij de leeftijd als het verschilt per persoon? Het klopt dat op de website www.sense.info, die wij samen met Soa Aids Nederland aanbieden, informatie niet altijd aansluit bij de beleving van 12-jarigen. In de huidige website en ook in het vernieuwingstraject dat er op dit moment loopt, wordt hier daarom met extra aandacht naar gekeken. Daarbij verliezen we echter niet uit het oog, dat iedere jongere recht heeft op informatie. Voor de jongeren die wel zover zijn, moet er betrouwbare, eerlijke en onafhankelijke informatie over seksualiteit beschikbaar zijn.

Borger gaat er van uit dat jongeren aangezet worden tot seksueel gedrag door ze vroeg over seks te informeren. Een argument dat jarenlang is gebruikt om kinderen vooral niet te gaan vertellen over seks. Met alle negatieve gevolgen van dien. In Nederland heerst nu al enkele decennia een steeds meer open en laagdrempelige cultuur ten aanzien van praten over seksualiteit, het zit minder in de taboesfeer dan in de meeste andere landen. Met positieve gevolgen: Nederland heeft ten opzichte van de rest van de wereld een laag abortuscijfer, het aantal tienerzwangerschappen is relatief laag en we zijn een van de meest seksueel gezonde landen. Bovendien zijn jongeren niet op jongere leeftijd seksueel actiever dan jaren geleden.

Seksualiteit is een basaal onderdeel van ieders leven. Te beginnen bij een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Als jongeren hun eigen keuzes kunnen maken en in openheid met elkaar kunnen praten, ontstaan gelijkwaardige relaties en verbetert seksuele gezondheid. Rutgers zal zich hier blijvend voor inzetten.

Dianda Veldman, directeur Rutgers
Ineke van der Vlugt, programma coördinator Rutgers

Naar het opinie-artikel van Arjet Borger

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers