kranten

Rutgers onderschrijft manifest IPPF met visie voor 2020

Op 22 april 2013 presenteert de International Planned Parenthood Federation (IPPF) een manifest als nieuw raamwerk voor seksuele en reproductieve rechten en gezondheid (SRGR) in 2020.

De presentatie vindt plaats bij de 46e vergadering van de VN Commissie over Bevolking en ontwikkeling (Commission on Population and Development, CPD). Dit manifest bevat 10 actiepunten die in de visie van IPPF minimaal op de agenda voor SRGR moeten staan voor de komende 7 jaar. Rutgers is lid van IPPF en onderschrijft dit manifest.

‘Vision 2020’

Het manifest van IPPF getiteld Vision 2020 dient als oproep voor de VN en regeringen om de noodzakelijke stappen te nemen om armoede de wereld uit te krijgen, om mensen hun potentieel te laten bereiken en om zeker te stellen dat gezondheid en onderwijs gegarandeerd is voor iedereen.

Sleutelacties

Vision 2020 roept overheden op tot gezamenlijk commitment om de visie van IPPF realiteit te laten worden voor 2020. Het bevat 10 sleutelacties:

 1. Het verzekeren van seksuele en reproductieve gezondheid als ontwikkelingsdoel;
 2. Het dichten van de kloof tussen hen die wel en geen toegang hebben tot gezondheid en rechten;
 3. Het elimineren van discriminatie van vrouwen en meisjes;
 4. Het erkennen van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten als mensenrechten;
 5. Het verzekeren dat jongeren betrokken worden bij alle beleidsbeslissingen die hen betreffen;
 6. Het integreren van seksuele en reproductieve gezondheid in algemene gezondheidszorg;
 7. Het halveren van het aantal vrouwen wereldwijd dat geen toegang heeft tot anticonceptie;
 8. Het beschikbaar maken van uitgebreide seksuele voorlichting voor iedereen;
 9. Het cijfer voor moedersterfte met 75% terugdringen;
 10. Het verzekeren dat overheden de middelen investeren om de bovengenoemde doelen te bereiken.
   

Grote uitdagingen

Klimaatverandering, groeiende ongelijkheid, toegenomen migratie, de grootste generatie jongeren ooit met een dringend behoefte aan onderwijs en werk, en armoedebestrijding zijn de grootste uitdagingen waarvoor de wereld staat. De Internationale Planned Parenthood Federation (IPPF) voorziet een wereld waarin alle programma’s voor internationale samenwerking te samen werken aan de bestrijding van armoede en honger op een manier die de afspraken rond mensenrechten respecteert, beschermt en vervult.

Voorzet

Rutgers probeert als maatschappelijke organisatie het beleid te beïnvloeden waar mogelijk. In 2014 en 2015 eindigen de afspraken van zowel het ICPD Actieprogramma en de Millenniumdoelen. Deze programma’s worden momenteel geëvalueerd. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het opstellen van een nieuwe agenda voor internationale samenwerking. Het manifest Vision 2020 van IPPF doet een voorzet voor deze internationale agenda na 2014/15 (Post 2015 proces).

De 46e vergadering van de CPD vindt plaats bij de Verenigde Naties in New York van 22 tot 26 april 2013. Wilt u op de hoogte blijven, dat kan via twitter #Vision2020 en #CPD46

Vision 2020

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers